5. Uluslararası ve 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası ve 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 13-18 Aralık 2021 tarihlerinde katılımcıları ile buluşacak. Çevrimiçi düzenlenen kongrenin teması Değişen Dünyanın Öncelikleri: İklim Krizi, Afetler, Göçler, Eşitsizlikler ve Toplumsal Dirençlilik.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin daveti üzerine Türkiye Psikiyatri Derneği olarak kongrenin bilimsel programına bir panel ile katkıda bulunmaya karar verdik. Derneğimizin panelinin konu başlığı “İklim Krizi, Afetler ve Ruh Sağlığı”. Uzm. Dr. Alper Bülbül, Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Mustafa Sercan panel konuşmacıları olarak kongrede yer alacaklar. Panelde iklim krizi ve hava kirliliğinin ruh sağlığı üzerine etkileri ve afetlerde ruh sağlığı hizmetlerinin tartışılması planlanmakta. Kongre programı ve daha fazlası için kongre internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://uhsk.org/2021/

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu