TPD YILLIK TOPLANTISI 10. BAHAR SEMPOZYUMU VE ULUSLARARASI DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI KONFERANSI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

psikiyatri.org.tr /

TPD YILLIK TOPLANTISI 10. BAHAR SEMPOZYUMU VE ULUSLARARASI DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI KONFERANSI BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı 10. Bahar Sempozyumu 28 Mart–2 Nisan 2006 günleri arasında yapıldı. Daha önce içinde ulusal ölçekli birçok sempozyum da düzenlenen Yıllık Toplantı, bu yıl hem ilk kez güney kıyıları dışında yapıldı, hem de ilk kez uluslar arası bir konferansa, Uluslararası Duygudurum Bozuklukları Konferansı’na (UDBK) ev sahipliği yaptı.

TPD Duygudurum Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi ile 10. Bahar Sempozyumu Düzenleme Kurulu tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Duygudurum Bozuklukları Konferansı (UDBK) ülkemizi çevreleyen üç büyük deniz çevresinde yer alan ülkelerden psikiyatrların çağrılı olduğu bir toplantı olarak, bölgesel işbirliği hedefini tanımlamak üzere seçilen “Üç Deniz’in Buluşması: Bölgesel Köprüler Kurmak” alt başlığının anlamı çerçevesinde toplantılara da olanak sağladı. Bu çerçevede bölge ülkelerinin birbirinin ruh sağlığı hizmetlerinin tanınması, işbirliği hedeflerinin ve alt yapısının belirlenmesi amacıyla, Azerbaycan, Ermenistan,  Gürcistan,  Irak, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Türkiye, Yunanistan ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin katılımıyla bir “Yuvarlak Masa Tartışması” düzenlendi ve bu toplantı bir ortak bildiri ile taçlandırıldı.

Sunumların Türkçe yapıldığı alışılmış düzeni içinde TPD Yıllık Toplantısı’nda 1 Forum, 4 Konferans, 10 Panel, 8 Çalışma Grubu,  5 Kurs düzenlendi, bu etkinliklerde 75 kişi görev aldı. Toplantı dili İngilizce olan ve ana oturum salonunda anında Türkçe’ye çeviri yapılan (UDBK)’da ise 6 Konferans, 9 Panel, 6 Çalışma Grubu 2 Uzmanla Buluşma düzenlendi, bu etkinliklerde 82 Kişi görev aldı.

TPD Yıllık Toplantısı (10. Bahar Sempozyumu) ve Uluslararası Duygudurum Bozuklukları Konferansı’na istenirse birlikte, istenirse ayrı ayrı kayıt yaptırma olanağı tanınmıştı. Bu doğrultuda yalnızca 10. Bahar Sempozyumu’na 54 kişi, sadece (UDBK)’na 131 kişi, BS ve (UDBK)’na birlikte kaydolan 538 kişi oldu. Toplam katılımcı sayısı 723 idi.

İran’dan Malezya’ya dek Asya, Kanada ve ABD ile Amerika, Rusya’dan İspanya’ya dek Avrupa ve Avustralya’dan meslektaşlarımız ülkelerini temsil etti. Ülkemiz dışından katılımcılar Afrika dışındaki dört kıtadan ve 8’i sınır komşumuz olan 22 ülkedendi (Azerbaycan, Avustralya, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, İspanya, Kanada, KKTC, Makedonya, Malezya, Pakistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suriye, Yunanistan).

Gelecekte kurulacak bilimsel-mesleki işbirliğinin ön adımlarını atmak üzere Türkiye Psikiyatri Derneği ülke temsilcilerine bir akşam yemeği vermiş, buna koşut olarak TPD Asistan BÇB de konuk asistanları ağırlamıştır.