57. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin ardından…

psikiyatri.org.tr /


57. Ulusal Psikiyatri Kongresi siz konuşmacılarımız, oturum başkanlarımız ve katılımcılarımız sayesinde zengin bilimsel ve sosyal bir içerikle 20-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere 110’dan fazla oturumda toplam 1300 katılımcı, pandemi ortamında kayıp ve yastan küresel iklim krizine, cinsel travmadan psikiyatrik tedavi güncellemelerine, psikoterapilerden hayvan deneylerine, umutsuzluktan yeniden yeşermeye, beden-zihin probleminden bilimin zor sınavı bilince, gebelik, emzirme ve ileri yaş gibi özel dönemlerden ruhsal bozuklukların tanı ve tedavisine, nörobiyolojiden nöropsikanalize, bilişsel davranışçı psikoterapilerden, kabul ve kararlılık terapisine, EMDR’ye, psikanalitik psikoterapilere ve nöromodülasyona pek çok farklı konuyu ulusal ve uluslararası sunumları, yorumları, soru ve tartışmaları ile ele aldı. Bilimsel programı oluştururken bazı oturumları çevrim içi yapmanın avantajından yararlanabileceğimizi düşünmüştük. Diğer yandan, uzun süredir yüz yüze yapılamayan kongrelerde bir şeylerin eksik kaldığını da hissediyorduk… Sonuçta hibrit seçeneğinde karar kıldık. Böylece, 57. UPK’de, gelebilenlerle yeniden yüz yüze olmanın coşkusunu deneyimledik, gelemeyenlerle ekran aracılığıyla buluştuk. Birbirimize, salgın nedeniyle planlarını ertelediğimiz yerde, Ankara’da, en güzel zamanı olarak bilinen sonbahar mevsiminde kavuştuk.

57. UPK, Doç. Dr. Serap Erdoğan Taycan ve Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım’ın verdiği “Psikoterapi Nedir, Ne Değildir?” başlıklı Halk Konferansı ile Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başladı. Prof. Dr. Doğan Kökdemir’in “(Post)Modern Çağda Büyücüler ve Sihirbazlar: Bilim, Sahte Bilim ve Komplo Teorileri” başlıklı Açılış Konferansı’nın ardından tümü nitelikli, dopdolu Paneller (59), Kurslar (19), Psikiyatride Güncel Oturumları (4),  Konferanslar (9), İkili Konferanslar (6), On Soru Bir Konu (1), Siz olsaydınız Ne Yapardınız? (1), Zor Olgularda Tanı ve Tedavi (2), Sözel Bildiri (6) ve Ödüle Aday Bildiri Sunumu Oturumları (2), Uydu Sempozyumları (2) ile “Bilimsel Kanıttan Uygulamaya Ruh Sağlığı” ana teması etrafında devam etti. Bilimi sanatla, mizahla yoğuran oturumlarda, “Ben’in Tutunan/Çırpınan Hâli-Ahmet Kaya Şarkılarında Anne ya da Ahmet Kaya Neden Yatay Keser”i, “Normalleşirken Mizah”ı, “Şiir İkliminde Psikiyatrinin Dinamileri”ni, “Bir Fotoğraf, Bir Hikaye!”yi dinledik. İki de film izledik; “Raşomon Durağı’ndan ‘Hakikat’e Yolculuk” yaptık, “Aşk, Büyü, vs.”yi psikodinamik açıdan değerlendirip yönetmen Ümit Ünal ve oyuncu Selen Uçer’le buluştuk. Gala Kokteyli CerModern’de idi, Prof. Dr. Cem Cerit DJ’imiz oldu ve pandeminin tüm keyifsizliğini, yılgınlığını unutturan, coşkuyla dans ettiren performansıyla bizlere olağanüstü keyifli bir gece yaşattı.    

Kongre Düzenleme Kurulu başkanı Gamze Özçürümez Bilgili, sürecin başında KDK başkanı olarak görev yapan Yavuz Ayhan, Düzenleme Kurulu üyeleri Deniz Ceylan, Memduha Aydın, Selçuk Özdin, Bilimsel Program Kurulu başkanı Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Bilimsel Program Kurulu üyeleri Aytül Karabekiroğlu, Arda Bağcaz, Kurulun genç üyesi Hasan Gökçay’ın yoğun çalışmaları, Cansu Ünsal’ın desteği ile düzenlenen 57. UPK’da, Derneğimizin “Bilim, Etik, Dayanışma” ilkeleri ışığında Uzmanlık Öğrencileri Kongre Kayıt Bursu (58), Uzmanlık Öğrencileri ve Genç Uzmanlar Araştırma Bildiri Bursu (13), Olgu Sunumu Uzmanlık Öğrencisi Bursu (39) ve Tıp Öğrencilerine Çevrim İçi Kayıt Bursu (50) sağlandı.

Kongremizde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Araştırma Bildiri Ödülleri ve 57. UPK’da ilki düzenlenen Olgu Poster Bildiri Ödülleri sahiplerini buldu. Araştırma Bildiri Ödülleri’nin jüri üyeliklerini Nevzat Yüksel, Elif Anıl Yağcıoğlu, Serap Taycan, Hale Yapıcı Eser, Kadir Özdel yaptı. Her iki ödül jürisinde görev alan üyelerimize katkıları için teşekkür ederiz. TPD Araştırma Bildiri Ödüllerini kazanan meslektaşlarımızı kutluyoruz:

Birincilik:

Emine Eren Koçak, Aslıhan Bahadır Varol

Kronik Stresin Bellek Ve Hipokampal İnflamatuvar Süreçlere Etkileri Cinsiyetler Arasında Farklı mı?

İkincilik:

Kezban Burcu Avanoğlu, Cengiz Kılıç

Mizofonide Alıştırmanın Ve Sözsüz Müziğin Etkilerinin Karşılaştırılması

Üçüncülük:

Zeynep Beyza Arpacıoğlu, Neşe Yorguner, Yıldız Akvardar

Kadına Yönelik Şiddette Psikolojik İlk Yardımın (LIVES) Etkinliği

Olgu Poster Bildiri Ödülleri’nin jüri üyeliklerini Memduha Aydın, Selçuk Özdin, Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Aytül Karabekiroğlu, Arda Bağcaz yaptı. Kazanan meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz:

Koray Yarız, Ufuk Kılıç, Sevgi Bektaş, Çağatay Şenol, Muhittin Cenk Akbostancı, Vesile Şentürk Cankorur

Bipolar Bozukluk ve Glukoserebrozidaz Gen Mutasyonu İlişkili Parkinson Eş Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

Yankı Gezer, İbrahim Aylak, Oğuz Kaan Yalçınkaya, Mevhibe İrem Yıldız, Yavuz Ayhan, Koray Başar

COVID-19 Enfeksiyonu Sırasında Gelişen Klozapin Toksisitesi

Burcu Buzkan, Nihan Nur Ceran, Esra Ünverdi Bıçakcı, Sinan Yetkin

Konversiyon Bozukluğu Ön Tanısı ile Psikiyatri Servisine Yatırılan Bir Anti-NMDA Reseptör Ensefaliti Olgusu

Bu süreçte yoğun emek vermiş olan, başta Kongre Düzenleme Kurulu olmak üzere, katkıda bulunan tüm TPD çalışma birimleri ve TPD kurullarına, konuşmacı veya katılımcı olarak kongrede yerini alan meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, hep birlikte oluşturduğumuz bu güzel kongre deneyiminin ardından sıradaki toplantımızı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu