’Psikiyatride Eğitim: Birlikte Tartışıyoruz! Çalıştayı Tamamlandı

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Psikiyatristler Arası Etkileşim Topluluğu (PAET), Türkiye Psikiyatri Derneği’nin desteği ile “Psikiyatride Eğitim: Birlikte Tartışıyoruz!” başlığı altında ilk çalıştayını düzenledi.  Çalıştay; 3 Ekim tarihinde 10:00-15:30 saatleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Meslektaşlarımız arasında etkileşimi arttırmanın da hedeflendiği bu interaktif programda, farklı kliniklerin eğitim yaklaşımları ve psikiyatride yeterlik ile ilgili sunumlar üzerinden eğitimde iyi uygulamalar ve geliştirilebilir yanlar konuşuldu.

Alanında deneyimli uzmanlardan psikiyatri asistanlığına yeni başlamış olan meslektaşlarımıza kadar geniş bir katılımcı yelpazesine sahip olan toplantı, çalıştayın amacı ve akışının sunulması ardından tanışma ile başladı. Speed-dating uygulaması ile katılımcılar arası etkileşimin yenilikçi bir açıdan pekiştirilmesi amaçlandı. Ardından farklı 3 kliniğe ait eğitim programları Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kemal Kuşçu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Özlem Erden Aki, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Özlem Devrim Balaban tarafından sunuldu. Ardından Türkiye Psikiyatri Derneği yeterlik kurulu üyesi Öğr. Gör. Dr. Irmak Polat tarafından psikiyatride yeterlik konusu ele alındı.

Sunumların ardından tek soruluk bir anket ile katılımcıların eğitimle ilgili en fazla ele alınmasını istediği 2 konu belirlendi. Anket sonucunda en fazla oy alan; “Eğitimin Standardizasyonu” ve “Süpervizyon ihtiyacı”, aynı başlıklar altında açılan 2 odada, iyi uygulamalar ve geliştirilebilir yönler üzerinden katılımcıların tartışmasına sunuldu.

Ardından genel odada her 2 konuya ait konuşulanlar geri bildirimler ve çözüm önerileri üzerinden ele alındı. Yüksek düzeyde etkileşimin sağlandığı çalıştayda hem eğitmenler hem katılımcılardan alınan geribildirimler ilk kez düzenlenen çalıştaydan alınan verimin yüksek olduğunu gösterdi. PAET’e ve çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu