TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ'NDEN BASINDA YER ALAN YANILTICI VE ETİK AÇIDAN SAKINCALI BİLGİLENDİRMELERE TEPKİ

psikiyatri.org.tr /

Tarih: 27.02.2006                                                                   Sayı: 36/2006

 

 

Sayın Serap Ezgü,

 

Show TV’de yayımlanmakta olan programınıza konuk olarak katılan Dr. Tanju Sürmeli’nin psikiyatrik tedaviler hakkında verdiği bilgilerin birçoğunun yanıltıcı ve etik açıdan sakıncalı olduğu, Derneğimizin İnsan Hakları ve Etik Bilimsel Çalışma Birimi’ne bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Alt Kurulu tarafından bildirilmekte ve tarafımızdan kaygıyla karşılanmaktadır.

 

Benzer başka konuşmaları nedeniyle Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi tarafından hakkında İstanbul Tabip Odası’na suç duyurusunda da bulunulmuş olan bu şahsın programınızda yer alarak psikiyatriye ilişkin bilgi vermeye devam etmesinin Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından sakıncalı bulunduğunu şahsınıza da bildirmeyi uygun bulduk.

 

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

 

 

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu Adına

Genel Sekreter


Prof. Dr. E. Cem Atbaşoğlu