Psikiyatri uzmanı meslektaşımızı yaralayan sanığa 5 yıl 3 Ay 7 gün ertelemesiz hapis cezası verildi.

psikiyatri.org.tr /

Üyelerimizden Dr. H. M. Ö.’ye, sağlık hizmeti sırasında saldıran hasta hakkında açılan davada karar verildi.  Yozgat 2. Asliye Ceza Mahkemesi sanığın toplamda 5 yıl 3 ay ve 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ve cezayı ertelemedi.

Türkiye Psikiyatri Derneği hukuk bürosu tarafından izlenen dosyada, Mahkeme suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kast durumu, sanığın amacı ve saiki göz önüne alınarak alt sınırdan değil, alt sınırın üzerinden ceza verdi.  

Uzun yıllardır sağlıkta şiddetin önlenmesi için sağlık çalışanları ve onların örgütlerinin çabaları sonucu 3359 sayılı Yasaya 2020 yılında eklenen Ek 12. madde uyarınca, meslektaşımıza karşı işlenen suçun görevi sebebiyle olduğu gözetilerek ceza yarı oranında arttırılmış ve hapis cezası ertelenmemiştir. Mahkeme aynı zamanda hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının da oluşmadığını belirtmiştir.

Söz konusu kararda alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini, sağlık çalışanlarına yönelen saldırılar karşısında artırımlı cezaların uygulanmasını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının bulunmadığının saptanarak adaletin işletilmesini olumlu bir durum olarak görüyoruz.

Umarız etkili cezalar, meslektaşlarımıza yönelen saldırıların caydırıcılık yolu ile önlenmesine katkı sağlayabilir. 

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu