15. Psikiyatri Yeterlik Sınavı başvuruları başladı

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Derneğimizin 15. Psikiyatri Yeterlik Sınavı-Yazılı Aşaması 11 Eylül 2021 Cumartesi günü yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 8 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir.

Yazılı sınav 3 merkezde (Ankara, İstanbul, İzmir) eş zamanlı olarak yapılacaktır. Katılımcıların sınava girmek istedikleri merkezi başvuru dilekçesinde belirtmeleri gerekmektedir. Katılımcılar maske, mesafe ve hijyen koşulları eşliğinde sınava alınacaktır.

Yazılı sınava psikiyatri uzmanlarının yanı sıra eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri/asistanlar da katılabilecektir. Sınava katılmak isteyen meslektaşlarımızın başvuru dilekçesi ve ayrıntıları aşağıda belirtilen belgeleri posta veya e-mail yoluyla (tpdmerkez@gmail.com) TPD Genel Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Uygulama sınavının ise 20 Ekim 2021 Çarşamba günü yapılması planlanmaktadır. Uygulama sınavına yalnızca 2017, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında yazılı sınavda başarılı olmuş psikiyatri uzmanları katılabilir. Uygulama sınavına katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ve ayrıntıları aşağıda belirtilen belgelerle 17 Ekim 2021 tarihinden önce TPD Genel Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir. Dilekçede kazanılmış olan yazılı sınavın tarihi yer almalıdır.

Saygılarımızla

TPD Yeterlik Yürütme Kurulu

 

Yeterlik Sınavı Yazılı Aşaması:

Son başvuru tarihi: 8 Eylül 2021

Sınav günü: 11 Eylül 2021, Cumartesi

Başlama Saati: 11.00 

Yer: TPD Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri

Ankara Adres: Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi

Tunus Cad. 59/5 Kavaklıdere – Ankara

Tel: (0312) 468 74 97

Faks: (0312) 426 04 53
İstanbul Adres: Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi

Meşrûtiyet Mah. Halaskargazi Cad. No:128 K:1 Şişli İstanbul

Tel : (212) 244 96 66

Faks: (212) 244 96 67
İzmir Adres: Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi

1375 Sok. No 23, Efes Apt.  Kat 2, D: 5 Alsancak – İzmir

Sınav hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Örnek sınav soruları için tıklayınız.

 

Uygulama Sınavı:

Son başvuru tarihi: 17 Ekim 2021

Gün: 20 Ekim 2021, Çarşamba

Başlama saati: Daha sonra ilan edilecektir.

Yer: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

TEBAD Eğitim ve Değerlendirme Merkezi (Tıp Fakültesi Asma Kat)

Sıhhıye/Ankara

 

Yazılı sınav başvurusu:

1. TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na yazılı sınava başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği 1)

2.a-   Uzmanlar, Uzmanlık Belgesi fotokopisi ya da uzmanlık eğitimini başarıyla bitirdiğini bildirir belge;

2.b- Asistanlar, asistanlığı süresince asistan karnesi (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulanmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği,  yoksa kurumunca yazılmış son yıl asistanı olduğunu bildirir belge. 

3.    Sınava katılım ücreti olan 200 TL'nin, T. İş Bankası Kavaklıdere Şubesi'nde ki TR41 0006 4000 0014 2090 7593 37 IBAN Numaralı hesaba yatırıldığını gösterir dekontun fotokopisi.

Uygulama sınavı başvurusu (yalnızca yazılı sınavı başarmış olanlar):

1.    TPD Psikiyatri Yeterlik Kurulu'na uygulama sınavına başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği 2)

2. Uzmanlık Belgesi ya da eğitimi bitirme belgesi.

Başvuru adresi:

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi
Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere ANKARA
Tel:  (0312) 468 74 97 
Fax: (0312) 426 04 53
e-mail: tpdmerkez@gmail.com

Dilekçe örneği 1

 

Tarih:

Türkiye Psikiyatri Derneği

Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na,

11 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan Yeterlik Yazılı Sınavı’na katılmam için gereğinin yapılmasını dilerim.

                                                                                   Dr. ……………………

 

Dilekçe eki (lütfen işaretleyiniz):

Son yıl asistanı olduğumu bildirir belge fotokopisi

Psikiyatri uzmanı olduğumu bildirir belge fotokopisi

Sınav harcı dekontu fotokopisi

 

Dilekçe örneği 2

 

Tarih:

Türkiye Psikiyatri Derneği

Yeterlik Kurulu Başkanlığı’na,

………………… yılında yapılmış olan yeterlik yazılı sınavını başardım. 20 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan Yeterlik Uygulama Sınavı’na katılmam için gereğinin yapılmasını dilerim.

                                                                                   Dr. ……………………