TTB-UDEK açıklaması: Salgın İle Mücadelede Başarı İçin Verilerin Paylaşılması Elzemdir

psikiyatri.org.tr /

Salgın İle Mücadelede Başarı İçin Verilerin Paylaşılması Elzemdir

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin de aralarında olduğu çok sayıda uzmanlık derneği 13.07.2021 tarihinde ülkemizdeki COVID-19 salgını ve aşılama sürecindeki somut veri ve bilgi eksikliği hakkındaki endişelere vurgu yapan bir açıklama yaptı. Açıklamada salgınla mücadelede verilerin bilimsel yöntemle toplanması, değerlendirilmesi, açık ve şeffaf olarak paylaşılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamanın tam metnini ve destek veren diğer dernekleri haberin devamında görebilirsiniz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

 

Salgın İle Mücadelede Başarı İçin Verilerin Paylaşılması Elzemdir

“Ülkemizde COVİD 19 pandemisi ve aşılama konusunda sürecin başından beri yaşanan somut veri ve bilgi eksikliği yerli, yersiz açıklama ve tartışmalara yol açarken, özellikle aşılama sürecinde sorunlar ve kaygı yaratmaktadır.

Hastalığın kontrolü için yaygın ve etkin bir aşılama programına hız kesmeden devam etmemiz gerektiği açık iken, ülkemizde hastalık ve aşılama programına ait verilerin Bakanlık tarafından paylaşılmaması, bu verilerin alanında uzman bilim insanlarınca değerlendirilip, yorumlanmasına engel olan, yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. 

Salgın ile uygun mücadele, hemen tüm ülkelerde olduğu gibi verinin bilimsel yöntemlerle toplanması, açık ve şeffaf olarak paylaşılması ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Yerel verilerin bilim insanları ve uzmanlar ile paylaşılmaması, mevcut soru ve sorunların derinleşmesi, alternatif arayışları ve hastalık ile savaşımda başarısızlık ile sonuçlanacaktır.

Bu nedenle TTB UDEK olarak aşağıda adları olan üye derneklerimiz ile birlikte ülkemizde pandemi ile ilgili verilerin uygun değerlendirilebilmesi ve doğru kullanılabilmesi için, konunun uzmanları, bilim insanları ve kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini bir kez daha dile getirmek istiyoruz. 

Salgınla mücadelede uygun adımları atabilmek için, öneriler geliştirecek olan uzmanların Türkiye`de aşılama sayıları, tipleri, aşılı ve aşısız guruplarda enfeksiyon gelişen, hastaneye yatan ve ölüm ile sonuçlanan vaka sayıları gibi bilgilere ulaşması gerekmektedir.”

TTB UDEK

Çocuk Romatoloji Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği 

Türk Biyokimya Derneği

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Türk İmmünoloji Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Nöroloji Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği