Türk Tabipleri Birliği -Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve Uzmanlık Derneklerinden Ortak Açıklama: Tedirgin Olma Aşı Ol!

psikiyatri.org.tr /

COVID-19 pandemisi ile mücadelede en önemli adımlardan birisi, dünya çapında uygulanacak toplu aşılanmadır. Toplum nüfusunun önemli bir bölümü aşılanarak toplumsal bağışıklık elde edilebilecektir. Şimdi tüm dünya, milyonlarca insanı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aşılamaya yönelik yoğun bir çaba içinde. Ülkemizde aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda endişelerin giderilmesi için TTB öncülüğünde #TedirginolmaAşıOl kampanyası başlatıldı.

Dün (17.06.2021), Türkiye’de tıp alanında uzmanlık eğitimi veren ve tıbbi alanların uzmanlık derneklerinin çatı kuruluşu TTB-UDEK ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin de içinde bulunduğu üye dernekler, COVİD-19 pandemisinden korunmada yararlı ve etkili olduğu bilinen aşılar ile bağışıklama hizmetlerini kuvvetle desteklediklerini bildiren ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada aşı programının başarılı bir şekilde sürdürülmesi için şu öneriler yer alıyordu:

  • “Sağlık bakanlığı; aşıların etkinliği ve güvenliği, bunları sunan kurumların yetkinliği ve güvenilirliği; aşı tedariki, dağıtımı, öncelik verme ve idaresinde hükümet kararlarına ve eylemlerine rehberlik eden ilke ve süreçlerini açık bir biçimde beyan ederek “Aşı Kampanyası (seferberliği)” başlatmalıdır.
  • Bu kampanyada halka ve basına yönelik özel bir iletişim çalışması yapılması aşı kararsızlığı ve dezenformasyonun önlenmesi için özel bir öneme sahip olacaktır. Kullanıcı dostu ve açık kaynak formatlarında aşılama stratejileri, modaliteleri ve başarıları hakkında proaktif olarak zamanında bilgi yayınlamak şeffaf ve tutarlı kamu iletişimini sağlayacaktır.
  • Aşılamanın sağlık sonuçları ilgili veriler ivedilikle, bilimsel standartlara uygun bir şekilde paylaşılmalıdır.
  • Adalet, sosyal uyum ve güveni destekleyen insan davranışının bir özelliğidir. Yaş ve meslek önceliği kalkmalı, öncelikli grup 18-45 yaş arası herkes olmalıdır. Bu sağlanana kadar Sağlık Bakanlığı, halkın beklentilerini yönetmeli ve ülkedeki belirli nüfus gruplarına aşılama için öncelik verilmesinin neden adil olduğunu açıklamalıdır.
  • 450-500 bin olarak görülen Mevcut aşılama kapasitesi Aile Sağlığı Merkezleri’nin ihtiyaçları karşılanarak ve özel hastanelerin katılımıyla 1 milyon seviyesine çıkarılmalı, sağlık merkezlerine erişimi güç vatandaşlarımız için aşılanma olanakları yaratılmalıdır.
  • Bu süreçte görev alacak tüm sağlık çalışanlarının emek ve özverilerinin görünür kılınması ve motivasyonlarını yüksek tutacak çalışmalar yapılmalıdır.”

Açıklamanın tamamına https://www.ttb.org.tr/udek/haber_goster.php?Id=504 adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yine TTB tarafından, COVID-19 aşı dayanışma çağrısı kapsamında Pandemi Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla 16 Haziran 2021 günü “Tereddütler, Kaygılar, Karşıtlıklar: Aşı Olma Sorumluluğu” başlıklı çevrimiçi bir panel düzenlendi. Prof. Dr. Murat Civaner, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Prof. Dr. Ejder Yıldırım ve Prof. Dr. Nilgün Toker’in katılımıyla gerçekleşen panelde; aşılama çalışmalarının bilimsel arka planı, aşı tereddüdü ve aşı karşıtlığının arkasındaki toplumsal dinamikler, aşı olmama ‘özgürlüğü mü keyfiyeti mi” gibi oldukça ilgi çekici, aynı zamanda bilgilendirici birçok konu ele alındı.

Panelin tamamına TTB YouTube kanalı üzerinden veya aşağıdaki afişe tıklayarak ulaşabilirsiniz.