Bireyden topluma savaşın ve barışın ruh halini anlatan “Barış Kitabı” çevrim içi olarak yayında!

psikiyatri.org.tr /

TPD Yayınları arasında, değerli üyelerimiz Ayşe Devrim Başterzi ve A. Tamer Aker’in editörlüğüyle, 2015 yılında basılan “Barış Kitabı”nın kopyaları bir süre önce tükenmişti. TPD Yayın Kurulu, editörlerle ve bölüm yazarlarıyla görüşerek kitabın çevrim içi olarak yayımlanmasına karar verdi.  “Psikiyatristler barış için ne yapabilir, nasıl destek olabilir?” sorularına yanıt aranarak yazılmaya başlanmış kitap, okuyuculara savaşın ve barışın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini psikiyatristlerden psikologlara, siyaset bilimcilerden şairlere kadar pek çok farklı disiplinden yazar tarafından çeşitli başlıklarla kaleme alınan bölümlerle aktarıyor.

Kitabın içeriğinin tanıtımını “Sunuş” yazısından bir alıntıyla editörlerine bırakacak olursak:

“İnsanların duygulanım, düşünce ve davranışlarının altında yatan nedenleri keşfederken nörobiyolojik, psikolojik, antropolojik, sosyolojik ve felsefi bilgiyle beslenen, zengin bir disiplinin - psikiyatrinin – mesleki uzmanları olarak ilk sorumuz; ‘Neden Savaşıyoruz?’ oldu ve bu bölümde bir çok değerli ruh sağlığı uzmanı farklı bakış açılarıyla konuyu ele aldılar, evrimsel psikolojiden, sosyal psikolojiye, psikanalizden, sosyal bilime bir çok pencereden bu soru ele alındı.

Birinci Dünya Savaşı’ndaki sınırlı sivil ölümlere karşın, günümüzde savaş ve çatışmalardan kaynaklanan her askeri ölüme doğrudan savaşın etkileriyle ortaya çıkan açlık, hastalık ve yoksunluk kaynaklı onlarca sivil ölüm eşlik etmekte... Ülkemizde de yakından şahitlik ettiğimiz gibi, savaşlar savaş meydanlarından çıkmış ve artık kentleri, kasabaları ve sivil insanları hedef almıştır. Savaş ve çatışmalar sırasında insanlar sevdiklerini kaybetmekte, tecavüz ve işkence görmekte, açlık ve susuzluk yaşamakta ve yaşadıkları yerleri zorla terk etmek zorunda bırakılmaktadır. Savaş tüm bu özellikleri nedeniyle insan ve toplum sağlığı için günümüzde belki de en önemli tehdittir. Bu nedenle takip eden iki bölümde savaşın ruhsal etkilerini ele almaya çalıştık. ‘Savaş Ortamı İnsanlara Ne Yapar?’ diye sorduk ama bu konuyu çalışmaya başladığımızda, ‘Savaşın Cinsiyeti’ olduğunu fark ettik ve ona ayrı bir yer açtık. Her iki bölümde de bir çok farklı disiplinin bakış açısıyla insanların savaş sırasında ve sonrasında yaşadıklarını, farklı düzlemlerde ele almaya çalıştık.

İnsan evladının dirayeti, her türlü zorluğa, zorbalığa, kıyıma ve katliama dayanma gücü savaş meydanında da eksilmiyor. ‘Ruhsal dayanıklılık’ kavramının travma çalışmalarının göbeğine oturduğu bir dönemde edebiyatımızın hüzünlü yazarı Tezer Özlü -yaşam ve ölümle hesaplaşabilmek için yazıyorum- deyip ekliyordu; ‘Neden edebiyat? Yeryüzüne dayanabilmek için.’ Onun sözünden aldığımız ilhamla kitabın dördüncü bölümünü ‘Yeryüzüne Dayanabilmek, Savaşa Katlanabilmek’ olarak isimlendirdik. Bu bölüm insanın direngenliğine bir övgü olarak düşünülebilir. Sinemadan şiire, Picasso’nun meşhur Guernika’sından futbola, savaşın ruh hali hakkındaki yazılar hem kendi disiplinimizin sonsuz zenginliğini ortaya koyuyor ve belki de savaşı nedenlerini, etkilerini ele aldığımız üç bölümün ardından okuyuculara bir nefes aldırıp barış dalı uzatıyor.

Kitabımızın son bölümü; ‘Tek Umudumuz Barış’. Barış için neler yapılabileceğinin ele alındığı bu bölümde, siyaset bilimcilerden kamu yönetimi uzmanlarına çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin yanında psikiyatristler olarak da barışın yolunu, istikametini çizmeye çalıştık.”

“Barış Kitabı”nın çevrim içi yayımlanmasıyla kitabın çok daha geniş kitlelere, çok daha kolay erişebilmesini umuyoruz. Böylece çok daha fazla kişide barış arzusu ve barış umudu yeşertebilmek, bu arzu ve umutla barışa katkıda bulunmak isteyenlere kaynak sağlayabilmeyi umuyoruz.

TPD Yayınları çevrim içi kitap yayımlamanın ilk örneğini “Ruh Sağlığını Güçlendirme” kitabı ile vermişti. “Barış Kitabı”na, benzer şekilde TPD Yayınları internet sitesinden, çevrim içi yayınlar sekmesinden (https://tpdyayin.psikiyatri.org.tr/OnlineBook.aspx) erişebilirsiniz.

Henüz edinmediyseniz kitabın bir kopyasını incelemenizi, bu güzel haberi çevrenizle paylaşmanızı, yaygınlaştırmanızı öneririz. Yayıncılık Kurulu’na, editör ve yazarlara bu güzel gelişme için teşekkür ederiz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu