Hastanelere bıçakla, silahla, orakla girilmesini engellemek için bir şey yapmayalım mı?

psikiyatri.org.tr /

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniğinde görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırı nedeniyle üzüntü ve endişe içindeyiz
 

Sağlık hizmeti verilen ortamlarda giderek artan şiddet çalışmamızı imkansız hale getirecek boyuttadır. Şiddet kader değildir! Şiddete zemin hazırlayan sağlık politikalarının acilen değiştirilmesi gereklidir. İdareciler sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdürlerNe yazık ki yaşanan bu saldırı olayı, sağlıkta şiddet olaylarının onlarca, yüzlercesinden biridir. Buna rağmen yöneticiler, gerekli tedbirleri almamakta, sistemli bir çözüm üretmemektedir. 
 

Yaşanan saldırıda yaralanan meslektaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sağlıkta şiddetle ilgili gerekli yasal düzenlemelerin acilen gerçekleştirilmesini istiyoruz. Tüm yöneticileri şiddetten arınmış güvenli sağlık ortamı için gereken önlemleri uygulamaya davet ediyoruz.

 

Yakın zamanda benzer şekilde saldırıya uğrayan meslektaşlarımız nedeniyle sormuştuk şimdi bir kez daha soruyoruz: Hastanelere bıçakla, silahla, orakla girilmesini engellemek için bir şey yapmayalım mı?   
 

Türkiye Psikiyatri Derneği 

Merkez Yönetim Kurulu