“TPD Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi” Yürürlüğe Girdi

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi, psikiyatristlerin çalışma ortamlarında, iş ilişkilerinde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın, cinsel tacizin ve şiddetin önüne geçmeye, maruz bırakılan kişilerin kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaya ve ikincil mağduriyetleri önlemeye yönelik bir adım olarak hazırlandı. Birçok kurumda benzeri bulunan bu belge, Dr. Leyla Gülseren koordinatörlüğünde Dr. Burcu Rahşan Erim, Dr. Ekin Sönmez, Dr. Gökçen Yılmaz Karaman, Dr. Gülcan Güleç, Dr. Münevver Yıldırım,  Dr. Özlem Altuntaş, Dr. Zerrin Oğlağu’dan oluşan Görev Grubu tarafından 8 Mart 2021’de Merkez Yönetim Kurulu’na sunuldu. Son hali verilen ve MYK toplantısında değerlendirilen Politika Belgesi 15.05.2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Belgeye ekteki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Temel amacı başta meslek örgütü olmak üzere psikiyatri topluluğunda cinsel şiddetin yaşanmamasına, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak olan Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi gereğince Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesinde Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi kurulacaktır. Birim cinsel tacize ve ayrımcılığa maruz bırakılan kişinin refahına öncelik veren şikâyet ve inceleme süreçlerinin sağlanması ile görevli olacaktır. Birimde Kadın ve Ruh Sağlığı Çalışma Biriminden iki; Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Biriminden,  Asistan Hekim Komitesinden birer ve Merkez Yönetim Kurulunun görevlendirdiği bir üye yer alacaktır. Psikiyatri hekimi (öğretim üyesi/ idari sorumlu /uzman/ uzmanlık öğrencisi) tarafından cinsel şiddete maruz kaldığını ya da böyle bir duruma tanık olduğunu düşünen kişiler, birime ya da TPD Merkez Yönetim Kurulu’na başvurabilecektir. Başvurucunun şikâyet konusuyla ilgili yaşadıklarını, her aşamada yeniden anlatmak zorunda kalarak ikincil mağduriyet yaşamamasına özen gösterilecektir.  Başvuruların kabulü ve başvurucuya destek sağlanması için başvurucunun beyanı incelemeye esas alınacaktır. İnceleme başlatmak için başvurucudan cinsel şiddet eylemlerinin varlığını kanıtlaması beklenmeyecektir.

Yürürlüğe giren Politika Belgesi TPD oluşum ve etkinliklerinde cinsiyet eşitliğinin gözetilmesini, cinsel taciz, cinsel saldırı ve kadınlara/ LGBTİ+ bireylere, çocuklara yönelik her türlü şiddete karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmayı, bunlara ilişkin tutum, davranış ve eylemleri engellemeyi, cinsel şiddete maruz kalanların kendilerini güvenle  daha açık ifade etmelerini ve güçlenmelerinin sağlanmasını hedeflenmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin böyle bir belge hazırlayıp işletecek kurumsal olgunluğa erişmesine katkıda bulunanlara, cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel şiddetle mücadele konusunda Türkiye psikiyatri topluluğunun duyarlılığını ve mücadele gücünü geliştirmesine çaba gösterenlere ve nihayet Türkiye Psikiyatri Derneği Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesinin hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Belgeye ulaşmak için tıklayınız.