Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği ortak basın açıklaması

psikiyatri.org.tr /

Sayın meslektaşlarımız,

Bugün saat 12.30’da Covid-19 ve okullar ile ilgili Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği ortak basın açıklaması yaptı.

“Önlemler Alınsın, Okullar Açılsın” başlıklı açıklamada salgın koşullarında önlemler alınarak eğitime devam edilmesine öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Çocuk sağlığına ve eğitimin durmasının uzun erimli etkilerine önem verildiğinde salgın konusunda yöneticilerinin sergilemesi gereken tutum başka ülkelerdeki örneklerle birlikte ele alındı. Eğitim çalışanlarını ve çocukları, çocuklara bakım vermekle yükümlü olanları gözetmeden psikososyal etkilerin önüne geçmenin mümkün olmayacağının altı çizildi. Çocuk yaşta Covid-19 hastalığı, salgın koşullarında okulların kapalı tutulmasının zararları, okulların uzun süre kapalı kalmasının çocuklar ve toplum üzerindeki etkisi güncel bilimsel bilgiler ışığında tartışıldı. Okulların açılması ve eğitimin tüm kademelerde sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önerilere yer verildi.

Basın açıklamasının metnine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu