2020 yılı Gradiva Ödülleri

psikiyatri.org.tr /

Sayın Meslektaşlarımız,

Yazarları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapiler, Destekleyici Psikoterapi ve Nöropsikanaliz Çalışma Birimleri üyesi, Başkent Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi meslektaşımız Dr. Gamze Özçürümez Bilgili’nin bulunduğu “Zorunlu Göç ve Sosyal Travma: Psikanalizden Psikolojiye, Sosyolojiye ve Kamu Politikalarına Disiplinlerarası Perspektifler” (Forced Migration and Social Trauma: Interdisciplinary Perspectives from Psychoanalysis, Psychology, Sociology and Politics) kitabı 2020 yılı Gradiva Ödülü’ne lâyık bulunmuştur. Gradiva Ödülü, National Association for the Advancement of Psychoanalysis tarafından her yıl dünyada psikanalizi yaygınlaştırmak ve ilerletmek amacıyla yapılan çalışmalar arasından seçilen eserlere verilmektedir.

https://www.ipu-berlin.de/fileadmin/user_upload/cover_forced-migration-social-trauma.jpgUluslararası Psikanaliz Üniversitesi-Berlin’de (International Psychoanalytic University-Berlin) dersler veren Dr. Gamze Özçürümez Bilgili’nin üyesi olduğu Sosyal Travma Araştırma Ağının çalışmalarını içeren Zorunlu Göç ve Sosyal Travma, Gradiva Ödülü’ne “editörlü kitaplar” kategorisinde lâyık bulunmuştur. Zorunlu göç ve sosyal travmayı, psikanaliz, gelişimsel ve sosyal psikoloji, sosyoloji, kamu yönetimi ve medya çalışmaları açısından mercek altına alan kitabın bölüm yazarları Almanya’dan Türkiye’ye uzanan Balkan rotası ülkelerinin akademisyenlerinden oluşmaktadır. Bilindiği gibi zorunlu göç yalnızca köken alınan ülkede yaşanan travmatik olaylar nedeniyle değil geçiş (transit) ve yerleşilen ülkelerin kendi sosyo-travmatik tarihleri nedeniyle de örseleyici bir deneyim halini almaktadır. Kitap, ev sahibi ülkeler ile geçiş ülkelerindeki yabancı korkusunun gerçekte yaşanan durumlardan çok bölme, yansıtma gibi bilinçdışı savunma düzenekleriyle tetiklendiğini; söz konusu bilinçdışı süreçlerin gerek toplumları gerek insani yardım ve kamu kuruluşlarının işleyişini derinden etkilediğini gözler önüne sermektedir. Kitap ve içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgi için: https://www.routledge.com/Forced-Migration-and-Social-Trauma-Interdisciplinary-Perspectives-from/Hamburger-Hancheva-Ozcurumez-Scher-Stankovic-Tutnjevic/p/book/9781138361812

Değerli üyemizi ödül alan bu esere katkıları nedeniyle kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu