Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde Adli Psikiyatri Olgu Yönetimi: Güncel Sorunlar ve Öneriler

psikiyatri.org.tr /