10. BAHAR SEMPOZYUMU PROGRAMI AÇIKLANDI

psikiyatri.org.tr /

BİLİMSEL PROGRAM

 

28 Mart 2006, Salı

 

13:00-13:30                           Açılış

 

13:30-15:00

SALON I                                P-1 : Okul Dönemi Gelişimi ve Psikopatolojileri

Oturum Başkanı   Füsun Çuhadaroğlu

Konuşmacılar                      

Levent Kayaalp                      Latans Dönemi Gelişimi

Eyüp Sabri Ercan                   Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Davranış Sorunları

Tümer Türkbay                      Ayrılık Kaygısı ve Okul Korkusu

Düzenleyen : Gelişimsel Psikopatoloji Bilimsel Çalışma Birimi

 

SALON II                               P-2 : Ruh Sağlığı Politikaları ve Sonuçları

Oturum Başkanı   Orhan Öztürk

                                               Konuşmacılar

                                               Gazanfer Aksakoğlu                Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sistemi

Cem Erden                             AB Süreci ve Ruh Sağlığı Politikaları

Halis Ulaş                                               GATS, İMF, "Sağlıkta Dönüşüm" ve Ruh Sağlığı Politikaları

Özge Yenier Duman               Genel Sağlık Hizmetlerinin Sunumundaki  Sorunların Bedenselleştirme Süreçlerine Katkıları

Düzenleyen : Koruyucu Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi

 

SALON III                              P-3 : Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Benzodiazepinlerin Yeri  Doldurulabilir mi?

Oturum Başkanı   Tunç Alkın

Konuşmacılar                      

Raşit Tükel                              Anksiyete Bozuklukların Etyolojisi; Norotransmitterden Noroplastisiteye

Tunç Alkın                               Benzodiazepinler; Etkinliği ve Bağımlılığında Tartışılan Konular

Emin Önder                            Farklı GABA Erjik Ajanlar Anksiyete Bozuklukların Tedavisinde Yeni Umutlar Yaratabilirler mi?

Murat Demet                           Glutamat Agonistleri Benzadiazepinlerin Yerini Alabilir mi?

 

15:00-15:15                           ARA

 

15:15-16:45

SALON I                                Türkiye Psikiyatri Derneği Oturumu

                                               TPD Psikiyatri Yeterlilik Kurulu Çalışmaları

Konuşmacılar:

Raşit Tükel                                             Psikiyatri Yeterlilik Kurulunun Oluşumu ve Çalışmalarına Genel bir Bakış

Cengiz Kılıç                                            Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi Anketinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tunç Alkın                               Psikiyatri Çekirdek Uzmanlık Eğitim Programı

Simavi Vahip                           Asistan Karnesi

Aylin Uluşahin                         Psikiyatri Yeterlilik Sınavları

                                              

16:45-17:00                           ARA

 

17:00-18:00                           Bilimsel Çalışma Birimleri Toplantıları

 

18:00-18:15                           ARA

 

18:15-19:00                          

SALON I                                K-1 : Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Bilişim Desteği: Dünyada neler oluyor?

                                               Oturum Başkanı   Özcan Köknel

Konuşmacı                           T. Bedirhan Üstün

 

19:00-20:30                           AÇILIŞ KOKTEYLİ                              

 

29 Mart 2006, Çarşamba

 

09:00-10:30                          

SALON I                                P-4 : Şizofreni Tedavisinde Atipik Antipsikotik İlaçlar Farklılık Yaratıyor mu? (1)                  

Oturum Başkanları              Emin Önder, Murat Rezaki

 

Antipsikotik İlaçların Etki Mekanizmalarındaki Farklılıklar İlaç Seçimini Etkiler mi?

Sunum                                  Elif Yağcıoğlu

Tartışmacı                             Murat Rezaki

 

Şizofreni Tedavisinde Antipsikotik İlaç Seçimi Hastalığın Prognozunu Etkiler mi?

Sunum                                   Meram Can Saka

Tartışmacı                             M.Emin Ceylan

Düzenleyen : Psikofarmakoloji Bilimsel Çalışma Birimi

 

SALON II                               P-6 : İş, Çalışma Ortamı/Emek Süreci ve Akıl Sağlığı Sorunları

Oturum Başkanı   Cem Kaptanoğlu 

                                                Konuşmacılar                     

                                                Neşe Direk                                            Türkiye'de ve Dünya’da İş ve Akıl Sağlığı Sorunları Konusunda Yapılmış Çalışmalar

Tolga Binbay                          İşimiz Akıl Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?

                                                Yücel Demiral                         İş Stresi Modelleri ve Ölçüm Yöntemleri  

Özge Yenier Duman               Ruh Sağlığı Çalışanlarının Sağlığı ve “İkincil Travmatizasyon”

Düzenleyen : Koruyucu Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi

 

SALON III                             K-2 : Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapiler

                                               Oturum Başkanı   Savaş Kültür 

Konuşmacı                           Talat Parman

Düzenleyen : Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi

 

10:30-10:45                           ARA

 

10:45-12:15                          

SALON I                                P-5 : Şizofreni Tedavisinde Atipik Antipsikotik İlaçlar Farklılık Yaratıyor mu? (2)

Oturum Başkanları              Emin Önder, Murat Rezaki

 

Şizofreninin Pozitif-Negatif Belirtilerin Tedavisinde Antipsikotik İlaç Seçimi Ne Olmalıdır?

Sunum                                   Nurper Özen

Tartışmacı                             Nevzat Yüksel

 

Kognitif Belirtilerin Tedavisinde Atipik Antipsikotik İlaçlar Avantaj Sağlar mı?

Sunum                                   Berna Kıvırcık Akdede

Tartışmacı                             Cem Atbaşoğlu

 

Şizofreni Hastalarının Tedavi Uyumunda Atipik Antipsikotik İlaçlar Daha mı Etkilidir?

Sunum                                   Aslıhan Polat

Tartışmacı                             Emin Önder

Düzenleyen : Psikofarmakoloji Bilimsel Çalışma Birimi

 

SALON II                               P-7 : İnsan Eliyle Oluşturulan Travmaların Ruhsal Değerlendirilmelerinin Hukuksal Süreçler Açısından Önemi

Oturum Başkanı   Doğan Şahin

Konuşmacılar      

Doğan Şahin                          İnsan Eliyle Oluşturulmuş Travmaların Hukuki

Süreçlerinde Psikiyatristlerin Rolü, Sorumluluklarımız; Atılması Gereken Adımlar

Türkcan Baykal                      İstanbul Protokolu: Nedir, Kullanım Değeri Nedir,

Neleri İçerir

Şebnem Korur  Fincancı                İnsan Eliyle Oluşturulmuş Travma Olgularının Tıbbi Değerlendirmesinde Multidisipliner Yaklaşımın Önemi

Tamer Aker                            İnsan Eliyle Yaratılmış Travmalara İlişkin Başvurularda Ruhsal Değerlendirme Gerçekleştirirken Önemli Noktalar, Bu Başvuruların Nasıl Ele Alınması Gerektiği

Sezai Berber                          İnsan Eliyle Yaratılmış Travma İddialarına İlişkin Hukuksal Süreçlerde Ruhsal Değerlendirmenin Yeri ve Değerine İlişkin Yargı Süreçleri ve Kararları Örnekleri

Düzenleyen : İnsan Hakları ve Etik Bilimsel Çalışma Birimi

 

SALON III                             P-8 : Irza Geçme:  Ruh Sağlığı, Adli Tıp, Hukuk Yönlerinden

Oturum Başkanı   Şahika Yüksel

Konuşmacılar

                                               Belma Gölge                           Cinsel Saldırganlarda Bilişsel Çarpıklıklar

Filiz Keresteci                         Bedenlerimiz Artık Bizim mi? 

Ufuk Sezgin                            Tecavüz Mağdurları ile Bir Psikososyal Travma Merkezinde Çalışmalar

                                               Düzenleyen : Kadın Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi

 

 

12:15-13:30                          

SALON I                                İLAÇ ENDÜSTRİSİ DESTEKLİ SEMPOZYUM

 

13:30-14:30                           Bilimsel Çalışma Birimleri Toplantıları

 

14:30-16:30                           Kurslar/Çalışma Grupları

 

16:30-17:00                           ARA

 

17:00-19:00                           Kurslar/Çalışma Grupları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Mart 2006, Perşembe

 

09:00-09:40

SALON I                                K-3 : Şizofrenide Fenotipler Sorunu ve Defisit Tipi Şizofreni Araştırmalarinda Yeni Gelişmeler

                                               Oturum Başkanı   Haluk Özbay

Konuşmacı                           Cenk Tek

 

10:00-10:45

SALON I                                Yedi Tepe, Yedi Kültür, Yedi Hastane

                                               Oturum Başkanları               Turan Örnek

                                                                                              Medaim Yanık

                                               Konuşmacı                           Şahap Erkoç

 

10:45-11:00                           ARA

 

11:00-12:00

SALON I                                İki Uçlu Yelpazesi: Tarihsel Bakış ve Varolan Kanıtlar

                                               Oturum Başkanları               Özcan Köknel

                                                                                              Selçuk Aslan

                                               Konuşmacı                           Hagop Akiskal

 

12:15-13:30                           Bilimsel Çalışma Birimleri Toplantıları

 

13:30-15:00                           Çalışma Grupları

SALON III                             P-9 : EKT Etkinliği, Uygulama Alanları ve Yaşanan Sorunlar.

Oturum Başkanı                   Emin Önder

                                                Konuşmacılar                     

                                                Murat Rezaki                          EKT ve Etki Mekanizması

Ümit Tural                               Dünden Bugüne EKT ‘nin Klinik Etkinliği

Ali Savaş Çilli                          Türkiye’de EKT Uygulamalarına Bir Bakış

Doğan Yeşilbursa                   EKT Uygulamalarında Yaşanan Adli, İnsan Hakları ve Etik Sorunlar

Düzenleyen : Psikofarmakoloji Bilimsel Çalışma Birimi

 

15:00-16:30                           Çalışma Grupları

SALON III                              P-10 : Yeni Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Asistan Sorunları Yasal Sorunlar ve Örgütlenme

                                               Konuşmacılar

Mehmet Yumru      

Sergun Yıldız 

Av. Ziynet Özçelik 

Düzenleyen : Asistan Bilimsel Çalışma Birimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS/ÇALIŞMA GRUBU

29 Mart ,Çarşamba

14:30 – 16:30

SALON I

Kurs 1: Psikanalitik Psikoterapiler   

Raşit Tükel, Vehbi Keser, Volkan Topçuoğlu, Işıl Vahip

Düzenleyen : Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi                           

SALON II

Kurs 2: Yeme Bozuklukları

Fulya Maner,Başak Yücel, Talat Parman, Ayça Gürdal Küey

Düzenleyen : Yeme Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

SALON III

Kurs 3: Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme, Formülasyon ve Tedavi Planı Oluşturma

M. Zihni Sungur, Hakan Türkçapar

Düzenleyen : BDT Bilimsel Çalışma Birimi 

SALON IV

Kurs 4: Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Cengiz Kılıç, M. Zihni Sungur, Emin Önder, Ümit Tural

Düzenleyen : Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

SALON V

Kurs 5: Şizofrenide Ölçme ve Değerlendirme Araçları                                  

Ayşe Esen Danacı, Kemal Kuşçu

Düzenleyen : Şizofreni ve Diğer Psikotik Boz. Bilimsel Çalışma Birimi

SALON VI

ÇG 1: Eşcinsel Bireyler ve Çiftlerle Psikoterapi:  Bir Model Önerisi           
Sultan Doğan, Emrem Beştepe

SALON VII

ÇG 3: CATIE Çalışması Şizofreni Tedavisinde Klinik Pratiği Değiştirir mi?

Cenk Tek

17:00 – 19:00

SALON I

Kurs 1: Psikanalitik Psikoterapiler   

Raşit Tükel, Vehbi Keser, Volkan Topçuoğlu, Işıl Vahip

Düzenleyen : Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi                                         

SALON II

Kurs 2: Yeme Bozuklukları

Fulya Maner, Başak Yücel, Talat Parman, Ayça Gürdal Küey

Düzenleyen : Yeme Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

SALON III

Kurs 3: Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme, Formülasyon ve Tedavi Planı Oluşturma

M. Zihni Sungur, Hakan Türkçapar

Düzenleyen : BDT Bilimsel Çalışma Birimi 

SALON IV

Kurs 4: Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Cengiz Kılıç, M. Zihni Sungur, Emin Önder, Ümit Tural

Düzenleyen : Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi

SALON V

Kurs 5: Şizofrenide Ölçme ve Değerlendirme Araçları                                  

Ayşe Esen Danacı, Kemal Kuşçu

Düzenleyen : Şizofreni ve Diğer Psikotik Boz. Bilimsel Çalış ma Birimi

SALON VI

ÇG 6: Psikiyatride Etik Analiz

Mustafa Sercan

Düzenleyen : İnsan Hakları ve Etik Bilimsel Çalış ma Birimi

SALON VII

ÇG 4: Medikal Hastaların Tedavisinde  ve Psikoterapisinde Aktarım-Karşıaktarım

Mine Özmen

Düzenleyen : Psikanalitik Psikoterapiler Bilimsel Çalış ma Birimi

30 Mart, Perşembe

13:30 – 15:00

SALON IV

ÇG: Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları ve  "Ruh Sağlığı Modeli" Üzerine Projeler Nasıl Geliştirilmeli?

Burhanettin Kaya, Cavit Işık Yavuz                       

Düzenleyen : Koruyucu Ruh Sağlığı Bilimsel Çalışma Birimi

SALON V

ÇG: Psikofarmakolojide Akılcı Farmakoterapi Uygulamaları

Selçuk Aslan, Zafer Güney, Canan Uluoğlu, Nevzat Yüksel

 

SALON VI

 

ÇG: Yatarak Tedavi Gören Affektif Bozukluğu Olan Hastaların Tedavisinde  Psikoterapi ve BDT

Alper Hasanoğlu                    

15:00 – 16:30

SALON IV

ÇG: Psikotravmatoloji Açısından Psikoterapi                                                               
Vedat Şar 

SALON V

ÇG: Psikofarmakolojide Akılcı Farmakoterapi Uygulamaları

Selçuk Aslan, Zafer Güney, Canan Uluoğlu, Nevzat Yüksel

SALON VI

ÇG: Psikiyatri ve Etik

Özgür Karaçam, Yaman Örs, Doğan Şahin

Düzenleyen : Psikiyatri ve Felsefe Bilimsel Çalışma Birimi