ULUSLARARASI DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI KONFERANSININ KONUŞMACILARI

psikiyatri.org.tr /

  • Hagop Akiskal: “Soft bipolarity”, “Bipolar spectrum” gibi kavramları psikiyatriye kazandıran, “TEMPS-A Mizaç ölçeğinin” yaratıcısı...Journal of Affective Disoders dergisinin Chief-editörü. Zaten herkesin çok iyi tanıdığından eminim. Konuşmasının başlığı “Bipolar spectrum: historical perspectives and current evidence”
  • Andreas Marneros: Şizoaffektif Bozukluklar alanında en önemli kuram, araştırma ve kitaplara sahip bilim adamı
  • Ahmad Hariri: Beyin görüntüleme, genetik, davranış ve duydulanım alanlarını birleştiren, genç yaşına karşın pek çok yeni perspektif yaratan araştırmanın sahibi bilim adamı. Sadece konuşmasının başlığı çalışma alanını yeterince açıklamaktadır; Imaging Genomics: Exploring the interplay of genes, brain and behavior in the pathophysiology of mood disorders”
  • Sophia Frangou: Bipolar bozukluklar ve şizofreni alanında nöropsikolojik işlevlerle ilgili alanın lider araştırmacılarından.
  • Richard Ebstein: “Novelty seeking” (yenilik arayışı) davranışı ile ilişkili genetik bulgulara ulaşan ekibin lideri; kişilik ve mizaç gibi kompleks durumların genetiği alanında çalışmalarını sürdüren bilim adamı. Hem “Genetics of Temperament” başlıklı konuşmayı verecek hem de Nurten Akarsu ve Suzan Özer’le birlikte bir workshop düzenleyecek.
  • Bedirhan Üstün: WHO’da Türkiye’yi temsil edişinden gurur duyduğumuz, alanında dünya ölçeğinde katkılara sahip değerli meslektaşımız. ICD-11’in ve DSM-V’in hazırlıklarına ilişkin birinci ağızdan bilgiler alacağımız konuşmasının başlığı Future classification of mood disorders”
  • Norman Sartorius: WHO Ruh sağlığı bölümünde ve WPA’de başkanlık yapmış, başta ruh sağlığı örgütlenmeleri olmak üzere, alanımızın sosyal süreçlerle ilişkisi alanında uzman bilim adamı. Konuşmasının başlığı Depression and public health: challenges and requirements”