Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Merkez Olağan Genel Kurulu

psikiyatri.org.tr /

 
 
 
Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Merkez Olağan Genel Kurulu 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 11:00’de, Ankara Kahya Otel’de (Yeşilırmak Cad. No: 14 Demirtepe - Ankara), aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
 
Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı aynı yer, saat ve gündemle 27 Mart 2021 Cumartesi günü yapılacaktır.
 
 
Saygılarımızla,
 
Türkiye Psikiyatri Derneği
 
Merkez Yönetim Kurulu
 
 
  
GÜNDEM:
 
1-     Açılış
 
2-     Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması;
 
3-     Saygı duruşu ve açılış konuşmaları;
 
4-    Merkez Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının; Denetleme Kurulu raporlarının okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması;
 
5-     Genel Kurul kararlarının oluşturulması
 
a)     Tüzük değişikliği önerileri;
 
b)      MYK’ya taşınmaz alma ve satma konusunda yetki verilmesi;
 
c)     Yeni şube kurulması;
 
6-   Yeni Merkez Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının seçimi;
 
7-   Dilek, öneriler ve kapanış.