Türkiye Psikiyatri Derneği Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi

psikiyatri.org.tr /

Psikiyatristler meslek yaşamlarında hastaların maruz bırakıldığı cinsel taciz ve cinsel şiddet olaylarına dolaylı olarak tanıklık etmeye alışkın olsalar da, doğrudan tacize ve şiddete maruz kalma ve doğrudan tanıklık etme durumlarında çeşitli nedenlerle zorluk yaşayabilirler. Olayın çalışma ortamlarında gerçekleşmesi durumu daha karmaşık bir hale getirebilir. Çalışma ortamlarında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın, cinsel tacizin ve şiddetin olmadığı bir iklim yaratmak için, maruz bırakılan kişilerin kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak ve ikincil mağduriyetleri önlenmek için kurumların ayrımcılık, taciz ve şiddeti açıkça kapsayan bir politika belgesinin bulunması önerilmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği için bu konuda bir politika belgesi geliştirilmesi için 10 Ocak 2021 tarihinde Dr. Leyla Gülseren koordinatörlüğünde Dr. Burcu Rahşan Erim, Dr. Ekin Sönmez, Dr. Gökçen Yılmaz Karaman, Dr. Gülcan Güleç, Dr. Münevver Yıldırım,  Dr. Özlem Altuntaş, Dr. Zerrin Oğlağu’dan oluşan bir Görev Grubu kurulmuştur.  Görev Grubu 8 Mart 2021 tarihi ile Türkiye Psikiyatri Derneği Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi’ni tamamlamış ve Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunmuştur.

Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi’nin temel amacı, cinsel şiddetin yaşanmadığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir meslek örgütünün yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede cinsel taciz, cinsel saldırı ve kadınlara/ LGBTİ+ bireylere, çocuklara yönelik her türlü şiddete karşı duyarlılık ve farkındalık yaratmayı, bunlara ilişkin tutum, davranış ve eylemleri engellemeyi, cinsel şiddete maruz kalanların kendilerini güvenle ve daha açık ifade etmelerini ve güçlenmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsel Şiddet ve Tacize Karşı Politika Belgesi ayrıca dernek bünyesinde Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi kurulmasını önermektedir.

Kurulması önerilen Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi cinsel tacize maruz bırakılan kişinin refahına öncelik veren şikâyet ve soruşturma süreçlerinin sağlanması ile görevli olacaktır. Birimde Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB’den iki; Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB’den,  Asistan Hekim Komitesi’nden ve Merkez Yönetim Kurulu’ndan birer üyenin yer alması teşvik edilecektir. Toplam beş üyenin en az üçü kadın olacaktır. Psikiyatri hekimi (öğretim üyesi/ idari sorumlu /uzman/ uzmanlık öğrencisi) tarafından cinsel şiddete maruz kaldığını ya da böyle bir duruma tanık olduğunu düşünen kişiler, birime ya da TPD Merkez Yönetim Kurulu’na başvurabilecektir. Başvurucunun şikâyet konusuyla ilgili yaşadıklarını, her aşamada yeniden anlatmak zorunda kalarak ikincil mağduriyet yaşamaması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Başvuruların kabulü ve başvurucuya destek sağlanması için başvurucunun beyanı soruşturmaya esas alınacaktır. Soruşturma açmak için başvurucudan cinsel şiddet eylemlerinin varlığını kanıtlaması beklenmeyecek, kasıtlı yanlış beyanlara karşı önlem alınacaktır.

Kurumları ve sistemleri dönüştürerek toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için atılan bu adımı Dünya Kadınlar Günü’nde duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu