İzmir Menemen Devlet Hastanesi’nde görevi başında psikiyatri hekimine bıçaklı saldırı

psikiyatri.org.tr /

İzmir Menemen Devlet Hastanesi’nde görev yapan meslektaşımız Dr. Osman Kılıç dün görevi sırasında bıçaklı saldırıya uğramış, saldırı sırasında meslektaşımız darp edilmiş, hayati bir yaralanmadan şans eseri kurtulabilmiştir. 

Şiddet olayları karşısında sağlık çalışanlarının korunması için şansa ya da tesadüflere değil yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmelerine ihtiyacımız vardır. Geçmişte olduğu gibi şubat ayı içerisinde de meslektaşlarımıza yönelik artarak devam eden saldırılar hepimizi derinden üzmüş, yöneticilere tekrarlayan çağrılarımız olmuştur. Buna rağmen şiddeti engellemek adına neredeyse hiç bir girişimde bulunulmamıştır.

 

Bu olay, Şubat ayı içerisinde gerçekleşen psikiyatri hekimine yönelik üçüncü şiddet olayıdır. Bundan çok daha fazlasının, daha az ölümcül şiddet davranışlarıyla da olsa daha yaygın şekilde yaşandığına, şiddete maruz bırakılmanın psikiyatri hekimleriyle ve hekimlerle sınırlı olmadığını biliyoruz. 

Uzun süredir sağlıkta şiddet Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Tabipleri Birliği gibi birçok sağlık meslek örgütünün gündeminde. Gelinen noktada bundan daha fazlasının yapılması gerektiği açık, bunu yapmakta da kararlıyız. Ancak sağlıkta şiddete zemin hazırlanmasında, önüne geçilememesinde, önemsenmemesinde ve cezasız kalmasında esas sorumluluğun yöneticilerde olduğunu biliyoruz. Sorumluluk sahibi yöneticilerin sesimizi duyacağını düşünerek bir kez daha soruyoruz HASTANELERDE ŞİDDETE UĞRAMAMAK, ORAKLI, BIÇAKLI HATTA SİLAHLI SALDIRIYI ENGELLEMEK İÇİN BİR ŞEY YAPMAYALIM MI?

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu