TTB - UDEK : Covid-19 ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu

psikiyatri.org.tr /

 

TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Sağlık Çalışanları Sağlığı Çalışma Grubu, Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının sağlığı konusunda şimdiye dek beş uzaktan panel gerçekleştirmiştir. Bu paneller ile farklı alanlarda, farklı kurumlarda çalışan sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadıkları irdelenmiştir.

Oluşturulan bu çalışma grubu; 6 Mart Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında çevrimiçi bir sempozyum planlamıştır. Bu sempozyum ile sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümü, ileriye dönük alınabilecek önlemler konusunda geniş tabanlı bir değerlendirme ortamı oluşturulması hedeflenmiştir.

Sempozyum kapsamında Türkiye Psikiyatri Derneği adına Dr. Münevver Yıldırım’ın konuşmacı, Dr. Meram Can Saka’nın ise moderatör olarak katılacağı konferansta “Pandemide ruh sağlığı ve tükenmişlik” konusu da ele alınacaktır (14:30-15:00).

Sempozyum programına ulaşmak için : linke (TTB UDEK Sempozyum) tıklayabilirsiniz.  

Sempozyumu TTB’nin twitter hesabı @ttborgtr -  https://twitter.com/ttborgtr  veya YouTube kanalından @turktabipleribirligi - https://www.youtube.com/user/turktabipleribirligi izleyebilirsiniz.