Adana Dr. Ekrem Tok RSHH Çalışma Koşulları Görev Grubu raporunu tamamladı

psikiyatri.org.tr /

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde üyelerimizin çalışma koşulları ve hastane yönetimiyle yaşadıkları olaylar üzerine değerlendirme yapmak ve öneriler geliştirmek üzere Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulmuş olan Görev Grubu raporunu tamamlamıştır. Görev Grubunda görev alan Dr. Şahut Duran, Dr. Neşe Direk Tecirli, Dr. Umut Karasu, Dr. Murat Yalçın ve Dr. Cenk Varlık’a titiz çalışmaları için teşekkür ederiz. Raporun tam metnine görev grubunun sayfasında erişilebilmektedir:

https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/182202110273-180220211024AdanaRuhSagilgiGGRapor.pdf

Ülkemizde birçok ruh sağlığı hastanesinde süregelen sorunlar uzun süredir Türkiye psikiyatri topluluğunun gündeminde yer almaktadır. Rapor, benzer ölçekte koruyucu ve tedavi edici hizmet sorumluluğu üstlenmiş diğer sağlık kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında dahi hastanede üyelerimizin karşı karşıya kaldığı güçlükleri ortaya koymaktadır. Ancak bunların ötesinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının yönetime yaşanan sorunları iletme ve çözüm konusunda iş birliği kurmaya yönelik girişimlerinin olumsuz bir tutumla karşılandığı anlaşılmaktadır.

Salgınla birlikte tüm sağlık kurumlarınca üstlenilen ek iş yükü ve sağlık çalışanlarının süresi belirsiz şekilde olağandışı koşullarda hizmet vermek zorunda kalmaları tüm sağlık kuruluşlarında zorluklara neden olabilmektedir. Bu konuda yöneticilere önemli görevler düştüğü bilinmektedir. Son dönemde hastane idaresi ve diğer sağlık yöneticilerinin hekimlerin yaşadıkları sorunları dile getirme girişimlerine yanıt vermek ve çözüm bulmaya çalışmak yerine çeşitli şekillerde cezalandırmaya varan tutumları yaşanan gerginliği tırmandırmaktadır.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyelerimizin yaşadıkları sorunların yasal boyutu ile ilgili hukuk bürosunun desteğini sağlamıştır. Türk Tabipleri Birliği ve Adana Tabip Odası sürecin başlangıcından itibaren yakın destek sergilemektedir. Görev Grubu tarafından hazırlanan raporun başta hastane idaresi olmak üzere ilgili sağlık yöneticilerine iletilmesi ve temas kurulmasıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yaşanan sorunların çözümünde ilerleme kaydedilmesini umuyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu