Hizmet Sözleşmesiyle İlgili Baskılar da, Direniş ve Dayanışma da Devam Ediyor

psikiyatri.org.tr /

Sağlık Bakanlığı ile Birlikte Kullanım Protokolü imzalamış üniversitelerde öğretim üyeleri ve asistan hekimlere yönelik bireysel sözleşme dayatması devam ediyor. “Tip Hizmet Sözleşmesi” olarak anılan, koşulları idare tarafından belirlenen bu sözleşmeler önemli özlük hakkı kayıplarına neden oluyor. Hem ortak kullanımla, hem de bu sözleşmelerle ilgili yasal başvurular sonuçlandırılmadan, hukuka uygun olmadıkları bilinerek, meslektaşlarımıza imzalamaları için baskı uygulanıyor.

Bu sözleşmeyle “afiliye” hastanelerde psikiyatri de dahil her uzmanlık alanında eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti kalitesinin zarar göreceği çok açık. Dahası ülkemizdeki geçmiş deneyimlerden yola çıkarak, benzer çalışma koşullarının hızla diğer eğitim kurumlarına da dayatılacağını öngörmemek  mümkün değil.

Sözleşme dayatmasının başlangıcından itibaren imzalamaya direnen fakülteler, bölümler ve kişiler oldu. Toplu hareket edilmediğinde, edilemediğinde zorluklar yaşansa da, halen imzalamayarak mücadelesini sürdürenler var. İmzalamaya direnen üyelerimize yönelik baskının arttığını, yasal dayanaktan yoksun şekilde bazı kurumlarda çalışmalarına zorluk çıkarıldığı, eğitim ve sağlık hizmeti vermelerinin engellendiğini, bunlarla tehdit edildiklerini, yasal olarak hakları olan ödemelerin yapılmadığını biliyoruz. Başta araştırma görevlileri olmak üzere bu dayatmaya bireysel olarak direnmek güç.

Sözleşme dayatmasına direnişin hukuki yollarıyla ilgili tüm imkanlar seferber edilmişse de, böyle dönemlerde meslek topluluğunun göstereceği dayanışmanın önemi yadsınamaz.

Psikiyatri eğitim ve uygulamalarıyla, özlük haklarımızla ilgili bu gelişmeler konusunda topluluğumuzun tüm üyelerinin haberdar olmasının, sorunun tüm sağlık çalışanları başta olmak üzere kamuoyunun gündemine taşınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

TPD tarafından hazırlanarak her cumartesi 21.00’da MedyascopeTV’de yayınlanan “Psikiyatriden Gündeme” programında bu hafta “Hekimlere Dayatılan Sözleşme: Sağlık Hizmetine, Eğitime, Araştırmaya Etkileri” Doç. Dr. Burcu Rahşan Erim ile ele alınacak.

Tüm meslektaşlarımızı sözleşme ve dayatılma biçimiyle ilgili sorunların dile getirildiği bu bölümü izlemeye, üyelerimize ve kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili desteğe davet ediyoruz. Daha önce yayınlanmış “Psikiyatriden Gündeme” bölümlerine benzer şekilde, bu bölüm de yayınlanmasının ardından TPD YouTube kanalından erişilebilir olacak.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyelerinin sergileyebildiği dayanışmaya ve haksızlıklara direnme geleneğine güveniyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu