TPD ASİSTAN HEKİM KOMİTESİ OLARAK ‘GÜVENLİ’ EĞİTİM HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

psikiyatri.org.tr /

 

TPD ASİSTAN HEKİM KOMİTESİ OLARAK ‘GÜVENLİ’ EĞİTİM HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

Mobbing (yıldırma); psikolojik anlamda şiddet, baskı, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. Yıldırmanın en fazla, aşırı iş yükünden kaynaklanan doyumsuzluk, çalışma ortamının demokratik olmayan niteliği, özellikle çoğul roller ile ortaya çıkan rol belirsizliği ve rol çatışması ile bağlantılı olduğuna dikkat çekilmiştir. Özellikle ortaya çıkan sorun ve çatışmaların uygun problem çözme beceriyle çözülmemesi, aksine gizlenmesi bunu artıran etkenler olarak görülmektedir. Yıldırmanın uygulama biçimi, süresi ve şiddeti ile bağlantılı olarak birçok ruhsal bozukluk ortaya çıkabilir.

Yıldırma psikolojik işkencedir!

Yıldırma eylemi; ruhsal yaralanmaya sebep olarak sağlığın bozulmasına yol açar. Hem bu açıdan (TCK madde 86-87-88-89) hem de insanın onuruyla bağdaşmaması ve ruhsal yönden kişinin acı çekmesine (TCK madde 94-95), aşağılanmasına yol açması nedeniyle (TCK madde 125), yasal olarak yaptırımı olan eylemler kapsamında değerlendirilebilir.

Yıldırma suçtur!

Maalesef uzmanlık eğitiminin başından beri birçok meslektaşımızın maruz kaldığını ifade ettiği nöbet ertesi çalışmayla birlikte 36 saate varan aralıksız çalışma süreleri, çalışma koşulları, görev tanımı ve eğitim programında olmayan fakat yerine getirilmesi istenen işler, sık sık istifa etmeye yönlendiren söylemler, dayanağı olmayan “ceza nöbetleri” ile “ameliyathaneye almama cezaları” gibi birçok örnek yalnızca maruz kalan arkadaşlarımızı değil hepimizi derinden yaralamaktadır.

Ülkenin farklı yerlerinde görev yapan meslektaşlarımızın yıldırma nedeniyle ruhsal zorluklar yaşadığını, sağlıklarının bozulduğunu duyuyor, görüyoruz. Maruz kaldıkları yıldırma eylemleri sonucu mesleki ve bireysel yaşamlarında güçlükler yaşayan arkadaşlarımız nedeniyle tarifsiz üzüntüler içindeyiz.

Yıldırmaya karşı BİRLİKTE mücadele edeceğiz!

Adaletli ve dayanışmayı esas alan çalışma ortamlarının sağlandığı, ast-üst ilişkisinin ezen-ezilen ilişkisine dönüşmesinin önüne geçilebildiği, her birimizin özgürce kendini ifade edebildiği, özlük haklarımızın sağlandığı, güvenli bir eğitim ortamı istemeye devam etmekte kararlıyız!

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

ASİSTAN HEKİM KOMİTESİ YÜRÜTME KURULU