TPD ve CETAD Ortak Açıklaması

psikiyatri.org.tr /

Ruh sağlığı alanında çalışanlar olarak toplumun ruh sağlığı mesleki hedefimizdir. Biliyoruz ki ruhsal iyilik hali, toplumsal yaşamda dayanışma ve örgütlenme özgürlüğüyle mümkündür. Kişilerin taleplerinin arkasında durabilmeleri, kişiler ve gruplar arası ilişkilerde doğru bildiklerini özgürce savunabilmeleri, iyi ve zor zamanlarında bir arada olabilmeleri gerekir.

İnsanların, kim olduklarından, ne düşündüklerinden ve ne söylediklerinden utanç duymaları gerekir gibi boyun eğdirmeye çalışmak toplum olarak bizi aşağılara çekecektir. Çeşitliliği, farklılıkları yok etmeye çalışmak özellikle çocuklar ve gençlerin sağlıklı gelişimine zararlıdır. Dahası gençleri şiddetle kırmak, ayrıştırmak, dağıtmak tüm topluma  kalıcı hasar verir. Diğerleriyle aynı fikirde olmamak, yaşamıyla ilgili bir duruşa, talebe, herhangi bir politik görüşe, kimlik özelliğine sahip olmak bir insanı diğerinden daha az onurlu kılmaz; kötü muameleyi, nefret suçunu ve şiddeti meşru hale getirmez.

Yöneticileri gençlerin sorun gördüğü konularda çıkardığı sese kulak vermeye, baskı ve şiddete son vermeye davet ediyoruz. Her tür ayrımcılığın ve tek tip, tek ses yaratma çabasının bireye ve topluma zarar verdiğini hatırlatıyoruz. Yarınlarımızı mutlu kılmak hepimizin önceliğidir ve yarınlar farklılıklarımızla güzelleşir ve güçlenir.

Türkiye Psikiyatri Derneği & Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği