DR CENK TEK BAHAR SEMPOZYUMUNDA

psikiyatri.org.tr /

 

Dr. Cenk Tek, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Departmanında Assistant Professor olarak çalışmakta ve Connecticut Mental Health Center’da Psikoz Programı’nın direktörlüğünü yürütmektedir.

 

1995 yılında Türkiye Psikiyatri Derneği Kurucu Yönetim Kurulunda görev yapan Dr. Cenk Tek aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan psikiyatri uzmanlığını almış, 1996 yılında gittiği A.B.D.’de Maryland Üniversitesi Psikiyatri Bölümü ve Araştırma Merkezinde önce asistan sonra araştırma fellow’u olarak çalışmıştır.

 

2005 yılında yayınlanmış olan Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry’nin 8. Baskısında Kirkpatrick ile birlikte “Schizophrenia: Clinical Features and Psychopathology Concepts” başlıklı bölümü yazmıştır

 

Archives of General Psychiatry, J. of Nervous and Mental Disease , Journal of Psychiatry and Neuroscience,  European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, Behaviour Research and Therapy,  Schizophrenia Bulletin gibi dergilerde danışmanlık yapmaktadır.

 

2001-2005 yıllarında şizofreni alanında yayınlanmış çok sayıda araştırma yazısı vardır.

 

10. Bahar Sempozyumu’nda “Şizofrenide fenotipler sorunu ve defisit tipi şizofreni hastalarında yeni gelişmeler” başlıklı bir konferans verecek, ve “CATIE çalışması şizofreni tedavisinde klinik pratiği değiştirir mi?” başlıklı bir Çalışma Grubu yapacaktır.