TTB ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu: “Birlikte Kullanım Kapsamında Öğretim Üyelerine, Asistanlara Dayatılan Bireysel Sözleşmelere, Ek Ödeme Kesintilerine Karşı Meslektaşlarımızın Yanındayız”

psikiyatri.org.tr /

Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 Aralık ayında Birlikte Kullanım Protokolü imzalanmış devlet üniversiteleri tıp fakülteleri öğretim elemanlarına “Birlikte Kullanım Kapsamında hazırlanan Tip Hizmet Sözleşmesi”ni imzalamaları için bir yazı ve sözleşmeyi göndermiş, bu dayatma öğretim üyesi ve asistanlar tarafından dirençle karşılanmıştır. 

Sözleşme imzalanmasına yönelik çeşitli şekillerde uygulanan baskı, aralarında çok sayıda üyemizin de yer aldığı üniversite personeline yönelmektedir. Bu sözleşme ve ilişkili uygulamaların sadece bugün muhatap olanlarla sınırlı kalmayacağı ve tüm sağlık alanında eğitim, araştırma ve hizmetle ilgili olumsuz etkileri olacağı kanaatiyle Türkiye Psikiyatri Derneği de Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi uzmanlık dernekleriyle birlikte mücadele ve dayanışmaya devam etmektedir.

Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu bugün yaptığı açıklamada pandemi şartları altında zor günler geçirirken, hukuka aykırı sözleşmeyi imzalamak istemeyen öğretim elemanlarının görevlerinden uzaklaştırılması, ödemelerin kesilmesi, asistanların ve tıp öğrencilerinin eğitim hakkından yoksun bırakılmasının zararlarını vurgulamış, hiçbir meslektaşımızın yalnız ve savunmasız olmadığının altını çizmiştir.  Açıklamanın tamamına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e82b67ce-5faa-11eb-a370-4722d3be3ffd

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu