Meslektaşlarımızla Birlikte “Tip Hizmet Sözleşmesi” Dayatmasının Karşısında Durmaya Kararlıyız!

psikiyatri.org.tr /

Salgınla mücadelenin tüm sağlık çalışanlarını seferber ettiği bir ortamda Sağlık Bakanlığı ile Birlikte Kullanım Protokolü imzalamış üniversitelerin personeline bireysel sözleşme imzalanması dayatılıyor. “Tip Hizmet Sözleşmesi” olarak anılan, koşulları idare tarafından belirlenen bu sözleşmeler önemli özlük hakkı kayıplarına neden oluyor, hukuka uygun olmadıkları da biliniyor. Bu sözleşmelerle “afiliye” hastanelerde herhangi bir uzmanlık alanında olduğu kadar psikiyatri alanında da eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti kalitesinin zarar göreceği çok açık. Dahası bu sözleşme koşullarının şimdi hedef aldığı kurumlarda uygulanabilir olmasının diğer kurumlara da hızla yayılacağını öngörmek zor değil.  

Sözleşme ve dayanağı olan protokollerle ilgili yasal süreç devam ederken maruz kalınan imzalama dayatması karşısında dayanışmak amacıyla Türkiye Psikiyatri Derneği üyeleri bir iletişim ağı oluşturdu. Bu ağın üyeleri ve süreçte destek olmak isteyen üyelerimizle geçen hafta çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdik. Birden çok kurumun fakülte düzeyinde, bazı yerlerde birden çok bölümün tüm personeliyle, bunun yanı sıra kimi yerlerde bireysel olarak imzalama dayatmasına direnildiğini gördük. Sözleşmeyi imzalamanın tek seçenek olduğu yönünde bir izlenim yaratılma çabasına, direnme ve dayanışma deneyimini görünür kılarak karşı durmak mümkün. Herkesin imzalamaya direnmekle ilgili koşullarının benzer olmayabileceğini biliyor, her koşulda dayanışmanın güçlendirici etkisine inanıyoruz.

Son birkaç günde imzalamaya direnen üyelerimize yönelik baskının arttığını, yasal dayanaktan yoksun şekilde ödemelerin yapılmayacağı, görevlerini sürdürmeye engel olunacağı şeklinde tehditler yapıldığını, kimi kurumlarda ödemelerle ilgili hukuksuz uygulamalarda bulunulduğunu duyuyoruz. 

Yöneticilerden yasalara uygun hareket etmelerini, şu an önceliği salgınla mücadele olan sağlık ortamında çalışma barışını bozan bu girişimden vazgeçmelerini bekliyoruz. Yargı sürecinin aleyhte sonlanacağı beklentisiyle arttırılan bu hukuk dışı baskı karşısında meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu belirterek, tüm üyelerimizi süreci takip etmeye ve dayanışmaya çağırıyoruz. 

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu