MYK 22 OCAK 2006 TOPLANTISI TUTANAĞI

psikiyatri.org.tr /

 

 

 

22 Ocak 2006 TPD - MYK Kararları:

 

1- Psikotrop İlaç Kullanımında Hekimlerin Yetki ve Sorumlulukları Görev Grubu Koordinatörü Dr. Can Cimilli’nin ve Resmi Kurumlarda Psikiyatrik Hizmetlerin Ücretlendirilmesi ve Döner Sermaye Uygulamaları Görev Grubu Koordinatörü Dr. Erol Göka’nın çalışma raporları ve önerileri okunarak ve Bütçe Uygulama Talimatı’ndaki sık değişiklikler göz önüne alınarak, bu iki Görev Grubu’nun birleştirilmesine ve Psikotrop İlaç Kullanımında Hekimlerin Yetki ve Sorumlulukları ve Geri Ödeme Sistemleri Görev Grubu  olarak çalışmaya devam etmesine, bu Görev Grubu’nun koordinatörlüğünü Dr. Murat Rezaki’nin sürdürmesine;

 

2- Psikiyatri Kliniklerinin Fizik Koşulları Donanımı ve Görevleriyle İlgili Asgari Standartları Belirleme Görev Grubu’nun çalışmaya Ulusal Ruh Sağlığı Politikası Görev Grubu kapsamında devam etmesine;

 

3- Özel sigorta şirketlerinin psikiyatri tedavilerini karşılamaları konusunda yeni bir görev grubu oluşturulmasına, görev grubunun koordinatörlüğünü Dr. Şeref Özer’in yürütmesine;

 

4- Asistan Bilimsel Çalışma Birimi temsilcisinin Yeterlik Yürütme Kurulu’nda eğiticilerin yanında eğitim alanlarında, gözlemci üye olarak değil asil üye sıfatı ile söz hakkı olması için Yeterlik Yürütme Kurulu Tüzüğü’nde değişiklik gerektiğinden, bu değişiklik önerisinin 3. Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınmasına;

 

5- Ankara’da Adli Tıp uzmanlarının 6-11 Şubat 2006’da düzenleyeceği Adli Psikiyatri kursunun programının ve verilecek olan sertifikanın niteliğinin Düzenleme Kurulu Başkanları Dr. Gökhan Oral ve Dr. Rasim Arıkan’a yazı ile sorulmasına; 

 

6- Dr. Orhan Doğan’ın performans uygulamasına ilişkin dilekçesinde belirttiği sakıncaların bütün tıp dalları için geçerli olduğu düşünülerek, dilekçenin Türk Tabipleri Birliği’ne iletilmesine;

 

7- Samsun’dan Dr. Mehmet Yıldırım’ın şikayet dilekçesiyle ilgili olarak soruşturma yapmak üzere Dr. Mustafa Sercan’ın görevlendirilmesine ve konu hakkında Türkiye Psikiyatri Derneği Samsun Şubesi Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesine;

 

8- Institute for Health and Rehabilitation Centers’ın yürüttüğü kronik hastalıkta yetiyitimi çalışması için Türkiye’den katılımcı merkezler arandığının internet sitesinde duyurulmasına ve niyet mektubunun elektronik kopyasının internet sitesine eklenmesine;

 

9- 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Düzenleme Kurulu için Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu temsilcisi olarak Dr. Şeref Özer’in görevlendirilmesine;

 

10- Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi ekiplerinin oluşturulması sürecindeki çalışmalara katılmak üzere Dr. Hande Karakılıç’ın ve Afet Psikiyatrisi Bilimsel Çalışma Birimi’nden Dr. Tamer Aker’in görevlendirilmesine;

 

11- Türkiye Psikiyatri Derneği-Merkez Yönetim Kurulu ve Olağan Genel Kurul kararlarının internet sayfasında sadece üye girişi yaptıktan sonra okunabilir olmasına;

 

12- Kongre bildirilerinin çevrimiçi gönderilmesi için elimizde bulunan sistemin kongre düzenleyen şirket tarafından kullanılmasının ihale koşulları arasına eklenmesine, ayrıca 15. Anadolu Psikiyatri Günleri ve 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde bu sistemin kullanılmasına;

 

13- İnternet sayfasında ya da psikiyatri tartışma grubunda özel tartışma forumlarının oluşturulmasına gerek olmadığına, Bilimsel Çalışma Birimleri gerek görürlerse kendi içlerinde tartşma grupları oluşturmalarının yeterli olacağına;

 

14- Derneğin internet sitesinin idamesi ve bakımının siteyi kuran şirket tarafından yürütülmesine ve bunun için gerekli ödemenin yapılmasına;

 

15- TPD-MYK tarafından doğrudan görevlendirilen görev grubu ve bilimsel çalışma birimi üyelerinin yol ve yemek giderlerinin Dernek Merkezi tarafından ödenmesine;

 

16- Sağlık Bakanlığı’nın kendisine bağlı Eğitim Hastanelerine sınav yapmaksızın şef ve şef yardımcısı atamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğuna, bu uygulama ile mağdur durumda kalan meslektaşların haklarını hukuki yolla aramaları durumunda TTB Merkez Konseyi ve TTB-UDEK’nin kendilerini destekleyeceğini belirttiklerinin, TPD’nin de böyle bir destek vermeyi vaat ettiğinin internet sayfasında duyurulmasına;

 

17- Yeterlik belgesi verilmesi ve yeterlik sınavı konusundaki tartışmayla ilgili TPD-MYK  görüşünün yazılı olarak internet sayfasında duyurulmasına ve üyelere e-posta ile gönderilmesine

 

 

oy birliği ile karar verilmiştir.