Uzmanlık eğitiminde cinsel şiddet kabul edilemez, görmezden gelinemez

psikiyatri.org.tr /

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde araştırma görevlisi meslektaşımızın, uzmanlık eğitiminde görevli bir üyemizle ilgili başvurusu üzerine yürütülen disiplin soruşturması sonucunda İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından geçici olarak meslekten men cezasına karar verildiği, kararın uygulanması için TTB Yüksek Onur Kurulu’nun itiraz üzerine vereceği kararının beklendiği; Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cinsel taciz suçundan cezalandırılmasına yönelik hüküm kurulduğu ancak bu hükme itiraz edildiği ve itiraz üzerine aynı mahkemece yargılamaya devam edildiği öğrenilmiştir. Sağlık Bakanlığı nezdinde bu konuda soruşturma devam ederken sağlık çalışanlarının kişinin görevlerine devam etmesine itiraz eden başvuruları kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu, TPD Soruşturma, Kovuşturma ve Merkez Onur Kurulu Yönetmeliği gereğince soruşturma açılması önerisiyle durumu ilgili Şube yönetimine iletmiştir. Süreci yakından takip ettiğimizi, bundan sonra da takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız.

Cinsel şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı meslek topluluğumuz, çalışma ortamlarımız ve toplum genelinde mücadelede kararlı, bunun mekanizmalarını geliştirmekte işbirliğine açık olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu