Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi Kurs Duyurusu:

psikiyatri.org.tr /

9. Bahar Sempozyumunda yer alacak olan Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Bilimsel Çalışma Birimi Kurs Duyurusu açıklandı.

Çalışma Biriminin adı: BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİLER BİLİMSEL ÇALIŞMA BİRİMİ

Çalışma Birimi koordinatörünün adı: PROF. DR. MEHMET ZİHNİ SUNGUR

Kursta eğitici olarak görev alacak kişilerin adları:
PROF. DR. MEHMET ZİHNİ SUNGUR, DOÇ. DR. HAKAN TÜRKÇAPAR

Kursun amacı: Öğrenme kuramları gibi bilimsel bir zemin üzerine kurulu, kanıta dayalı,kısa süreli,sorun çözmeye yönelik ve yalnızca ruhsal bozuklukların tedavisinde değil, önlenmesinde de kullanılabilir bir tedavi yaklaşımının tanıtılması ve mevcut mesleki beceriler içine entegre edilmesi.

Kursun Düzeyi:
                            2- Orta düzey (Geliştirici-pekiştirici bilgi)

Katılımcı sayısı: 1- En az: 25
                            2- En çok: 60

Kursun süresi: 6 X 45 dk. (8.00-16.00 )

Önerilen okuma listesi:

  1) Salkovskis PM (Ed.) (1996) Trends in cognitive and behavioural therapies, NewYork: John Wiley & Sons

  2) Dobson KS (Ed) (1999) Handbook of Cognitive behavioral Therapies(2nd Edition) NewYork:Guilford

  3) Sungur MZ, Aker T (Eds) (2003) Bilişsel ve Davranışçı Terapiler, 3 P Dergisi, Cilt 11, Ek Sayı 2.

Hedef katılımcılar: Çeşitli kurumlarda çalışan asistan, psikolog ve uzmanlar.

2005 Bahar Sempozyumu eğitim programı konuları ve eğiticileri:

  1) Ögrenme Kuramları (Ön hazırlık kuramı, klasik-edimsel kosullanma, iki basamaklı ögrenme, sosyal ögrenme, öğrenmede bilişsel etkenler: Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur

  2) Her Yüzyüze Gelme Deneyimi Terapotik midir?: Alıştırma ilkesine dayalı Tedaviler: Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur

  3) Davranış tedavileri (tanım, temel ilke ve özellikler, diger psikoterapotik yaklaşımlardan farkı farmakoterapi ve davranış tedavileri, kullanım alanları)

  4) BDT uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken konular: Etik ve iyi uygulamalar baglamında BDT : Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur

  5) Bilişsel Tedaviler (Tanım,temel ilke ve özellikleri,diger psikoterapotik yaklaşımlardan farkı, farmakoterapi ve bilişsel terapiler, kullanım alanları): Doç.Dr Hakan Türkçapar

  6) Bilişsel hatalar ve bilişsel formülasyon: Doç.Dr Hakan Türkçapar

  7) Bilişsel ve davranışçı terapilerin entegrasyonu: Amaç ve Yararları: Doç.Dr Hakan Türkçapar

  8) Tüm Terapiler Aynı mı? Kime Hangi Terapi? Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur, Doç.Dr Hakan Türkçapar ve tüm katılımcılar

Kurs Vak’a örnekleri üzerinden verilecek, katılımcıların kendi vakalarını tartışmaları ve iştirakçı olmaları özendirilecektir.

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler BÇB

Türkiye Psikiyatri Derneği