Salgının Uzmanlık Eğitimine Etkileri ve Çözüm Arayışları

psikiyatri.org.tr /

Salgının Uzmanlık Eğitimine Etkileri ve Çözüm Arayışları

COVID-19 salgınıyla birlikte sağlık çalışanlarının genel çalışma koşullarıyla ilgili değişiklikliklerin önemli bir yönü de salgının asistan eğitimine etkileri. Farklı uzmanlık alanlarının yanı sıra psikiyatri uzmanlık öğrencilerinin de yaşadığı sorunların saptanması ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından “Salgının Psikiyatri Eğitimine Etkileri ve Çözüm Önerileri Görev Grubu”   kurulmasına   karar verilmiştir. Görev grubu Dr. Raşit Tükel  koordinatörlüğünde Dr. Hüseyin Güleç, Dr. Neşe Direk Tecirli, Dr. Irmak Polat ve Dr. Deniz Oruç’tan oluşmaktadır. Görev grubunun gerektiğinde diğer üyelerimiz ve Dernek yapılarından da destek alarak yürüteceği çalışmaları üyelerimizle paylaşacağız.

Her yıl TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda (TUEK) da uzmanlık eğitimi ve sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin güncel koşullarla nasıl sürdürülebileceğinin yanı sıra uzaktan eğitim teknoloji ve tekniklerinin asistan eğitiminde değerlendirilmesi gibi konular ele alınacak. XXVII. TUEK Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 12-13 Aralık 2020 tarihinde çevrim içi gerçekleştirilecek kurultayın ilk günü düzenlenecek Çalışma Gruplarına TPD’yi temsilen katılacak üyelerimizin listesi iletilmiştir. Programı aşağıda ilginize sunulmuş olan kurultaya katılmak için gerekli zoom bağlantı bilgilerine https://ato.org.tr/news/show/903 adresinden erişilebilmektedir. 

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu