Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik'te İptal Kararı

psikiyatri.org.tr /

Değerli Meslektaşlarımız,

Daha önce Derneğimiz tarafından Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik sonrasında başvuru olması durumunda işlemlerin yürütümüne ilişkin önerilerimiz sizlerle paylaşılmış, Yönetmelik hakkında dava açıldığı bilgisi verilmişti. 

Açılan davada Danıştay 10. Dairesi’nin E.2016/12975, K. 2020/3048 sayılı ve 17.9.2020 tarihli kararı ile Yönetmeliğin tedavi tanımına yer veren 7. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ‘…ile cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntemdir.’ İfadesinin hukuka aykırılığına ve iptaline karar vermiştir. 

Karar gerekçesinde, Yönetmeliğin dayanağı olan 5275 sayılı Yasa’nın 108. Maddesinin idareye cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntemleri tedavi olarak uygulama yetkisi vermediği ve aksi düzenlemenin bu yönden Kanun hükmünü aştığı’ ifade edilmiştir. 

Böylelikle cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlara cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntemlerin tedavi olarak uygulaması yönündeki taleplerin hukuki dayanağı kalmamış olup, aksi yönde bir taleple karşılaşan hekimlerin yargı kararını ilgili göstererek makamın talebini reddedebileceklerini önemle paylaşmak isteriz. 

İlgili mahkeme kararına bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Mahkeme kararı

 

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu