Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda Dizileri Hakkında İnceleme

psikiyatri.org.tr /

23.11.2020

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda Dizileri Hakkında İnceleme

Üyemiz psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun senaryolaştırdığı ya da danışmanlığını yaptığı “Kırmızı Oda” ve “Masumlar Apartmanı” dizileri hakkında derneğimiz e-posta adresine gönderilen şikayetler üzerine yapılan incelemede; Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, dizileri psikiyatrinin Türkiye’de tanıtılması için, doğrudan bir hastanın hikayesini değil bir soruna odaklanıp o sorunla ilgili kendi deneyim ve gözlemlerinden esinlenerek olayları yazdığını belirtmiştir. Dizilerde konu edilen yaşantıların doğrudan bir hastanın hikayesi olmaması ifadesi nedeniyle Türkiye Psikiyatri Derneği Soruşturma, Kovuşturma ve Merkez Onur Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde bir soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. Ancak dizi tanıtımlarında ve bazı dizi kayıtlarında vurgulanan “gerçek bir yaşam hikayesi” ifadelerinin kaldırılmasının uygun olacağı kendisine bildirilmiştir.

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu