TPD ULUSAL RUH SAĞLIĞI POLİTİKASI GÖREV GRUBU İLK TOPLANTISINI YAPTI

psikiyatri.org.tr /

Toplantıda  görev grubunun çalışma tarzı, belirlenecek konulara göre çalışma grupları oluşturulması, gereksinim duyulan konularda üyelerimizden ya da Bilimsel Çalışma Birimleri’nden rapor istenmesi şeklinde tanımlandı.

TPD Ulusal Ruh Sağlığı Politikası metni taslağı oluştuktan sonra ruh sağlığı profesyonelleri meslek dernekleri, hasta ve hasta yakını derneklerinin katılacağı bir platformda metne son şekli verilerek Sağlık Bakanlığı’na sunulması planlandı.