İzmir Depremi sonrası etkin olarak çalışan TPD Ruhsal Destek Hattı hizmetimiz sona ermiştir, ekibin tüm üyelerine teşekkür ederiz.

psikiyatri.org.tr /

TPD Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi'nin 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen İzmir Depremi afetzedelerine ruhsal destek vermek amacıyla kurduğu ve 09 Kasım 2020 günü hizmete açılan İzmir Depremi Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Destek Hattı 27 Kasım 2020 Cuma günü hizmetini tamamlamıştır. Depremzedelere alanda hizmet veren çadır merkezlerinin tenhalaşmasına ve ruh sağlığı kurumlarına başvurunun düşmesine koşut olarak, son günlerde arama sayılarının çok azalması, hattımıza artık gereksinim duyulmadığı yönünde değerlendirilerek ÇB Koordinasyon Kurulumuz hizmetin sonlandırılmasına karar vermiştir.

Üç haftalık süre içinde 50 psikiyatri asistan ve uzmanının birim zamanda iki kişi gönüllü olarak hizmet verdiği hatta 110 kişiye telefonda ruhsal destek verilmiş, bunlardan 22 kişiye de online psikoterapötik görüşme randevusu verilmiştir. 34 psikiyatri uzmanı nöbetleşe gönüllü olmuştur. Başlanmış olan online psikoterapi görüşmeleri gereksinime göre sürdürülmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu ve Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB Koordinasyon Kurulu olarak hattımıza çağrı merkezi organizasyonu ve teknik altyapısı desteğini karşılıksız olarak sağlayan Arkenom Teknoloji A.Ş. yöneticileri İsmail Aksu ve Dilaver Sığırlı’ya, CMA Akademi Eğitim ve Danışmanlık Ltd Şti yöneticisi Jülide Sönmez’e ve firma çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Telefonda ruhsal destek ve online psikoterapötik görüşme hizmetlerini gönüllü olarak veren, mesleğimizin dayanışma ilkesini yaşama geçiren meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Onlar olmasa bu hizmet asla verilemezdi.

Dayanışmayla,

Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi Koordinasyon Kurulu

Burcu Rahşan Erim

Rengin Güvenç

Kerem Laçiner

Mustafa Sercan

Münevver Hacıoğlu Yıldırım