Sağlık çalışanını koru, sağlığın korunsun!

psikiyatri.org.tr /

Türkiye’de pandemi yedinci ayına girerken, sağlık çalışanları pandemi ile mücadelede her basamakta görev alıyor. Hekimler, hemşireler, sağlık teknisyenleri, sekreterler, güvenlik görevlileri, psikologlar ve diğer tüm sağlık çalışanları görevlerini özveri ile sürdürüyorlar.  

Ancak pandemi ile mücadele bir ekip işi! Toplumun her bir bireyi bu ekibin bir parçası. Hem toplumsal tedbirlere uymanın gerekliliğini hatırlatmak, hem de sağlık çalışanlarının yaşadığı tükenmişlik ile baş etme yollarını dile getirmek adına Türkiye Psikiyatri Derneği Asistan Hekim Komitesi üyesi genç meslektaşlarımız ile birlikte bir video hazırlamaya karar verdik.  

Ve bir düzenleme ekibi ile birlikte önce “söylemek istediklerimizi” yazdık ardından Türkiye’nin farklı kliniklerindeki meslektaşlarımız ve birlikte görev yaptığımız çalışma arkadaşlarımız ile kameranın karşısına geçtik.  

Aşağıda ekli, yaklaşık iki dakika süren, ve yaşadıklarımızı bir kez de bizlerden duyun istediğimiz, herkesi pandemi ile mücadelede görev almaya çağırdığımız bu video genç hekimlerin bir “dayanışma” ürünüdür.  

Videonun çekimi için kliniklere ulaşılması, kayıtların alınması ve bir araya getirilmesinde görev alan düzenleme ekibi üyesi meslektaşlarımız Deniz Oruç, Elif Subaşı Tercan, Yunus Taylan , Suat Yalçın, Öykü Özçelik, Uğur Takım, Ulaş Korkmaz, M. Emin Demir , Asuhan Par’a; videoda yer almayı kabul eden diğer meslektaşlarımız ve  birlikte görev yaptığımız sağlık çalışanlarına, bizimle birlikte titizlikle çalışan teknik destek ekibine teşekkürlerimizi sunarız.  

“Dayanışma” ile üreteceğimiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğimiz, “sağlıklı” günler için bir kez daha diyoruz ki:

“Sağlık çalışanlarını koru, sağlığın korunsun!”  

Dr. Aybeniz Civan Kahve

Türkiye Psikiyatri Derneği, Asistan Hekimlik Sekreteri