HÜSNÜ ERKMEN SORUŞTURMASI KONUSUNDA İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLEN YAZI

psikiyatri.org.tr /

Sayın Dr. Mehmet Bakar

İstanbul İl Sağlık Müdürü

Konu: Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BRSHH)’nde görevli bir üyemiz hakkında açılan inceleme (ya da soruşturma).

Türkiye Psikiyatri Derneği ülkemizdeki psikiyatri uzmanlarının ve asistanlarının tamamının üye olduğu bir meslek derneğidir. Ruh sağlığı alanında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın emriyle kurulan “Ruh Sağlığı Hizmetlerinin İyileştirilmesi Danışma Kurulu” üyesidir ve bu danışma kurulu içinden oluşturulan beş kişilik “İzleme Kurulu”nda temsil edilen meslek derneklerinden biridir.

Meslek grubumuzun, derneğimizden bağımsız ve yalnız psikiyatri uzman ve asistanlarının üye olabildiği bir internet posta grubu vardır (psikiyatri@yahoogroups.com). Bu grubun toplamı bini aşkın üyesinden yaklaşık 250’si halen BRSHH’nde görevli psikiyatri uzman ve asistanı, bir o kadarı da bu hastanede uzmanlık eğitimini tamamlamış meslektaşlarımızdır. Bu grupta mesleğin değişik konuları ve sorunları tartışılmaktadır. Yalnızca meslek mensuplarının katıldığı bu internet posta grubunda yapılan tartışmalar, örneğin katılımcılarının yarısını BRSHH kökenli meslektaşlarımızın oluşturduğu bilimsel bir kongre ya da benzeri bir toplantıda yapılan tartışmalara benzetilebilir.

Üyemiz Doç. Dr. Hüsnü Erkmen, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Klinik şefi olarak görev yapmaktadır. Müdürlüğünüzce adı geçen meslektaşımız hakkında “Kamuya hastaneyi küçük düşürücü beyanatta bulunmak” suçlamasıyla bir inceleme (ya da soruşturma) başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Ülkemizdeki ruh sağlığı hizmetlerinin yetersizliği bizzat Sağlık Bakanı ve müsteşarı dahil bütün bakanlıkça bilinmekte ve kabul edilmektedir. Bu bağlamda doğrudan Bakan’ın talimatıyla, 12 Haziran 2004 tarihinde yukarıda sözü edilen Danışma Kurulu toplanmış, bu kurul Ruh Sağlığı alanında iyileştirme amaçlı bir rapor hazırlamış ve sayın bakana sunmuştur. Doç. Dr. Hüsnü Erkmen, dönemin BRSHH başhekimi Prof. Dr. Musa Tosun ve BRSHH klinik şeflerinden Doç. Dr. Duran Çakmak ile birlikte Sağlık Bakanlığı adına Danışma Kurulu’nda yer alan meslektaşlarımızdan biridir.

Öte yandan BRSHH 1992’den bu yana Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlıkdışı – Aşağılayıcı Muameleyi Önleme Komisyonu tarafından denetlenmekte, eksiklik ve aksaklıkları rapor edilmekte ve bu raporlar basında ve İnternet ortamında yer almaktadır. Öte yandan merkezi ABD’de bulunan MDRI (Uluslararası Zihinsel Özürlülerin Hakları) adlı kuruluş 28 Eylül 2005 tarihinde dünya kamuoyuna açıklanan raporda BRSHH’nin eksiklik ve aksaklıkları ülkemiz kamuoyuna da sunulmuştur.

Görüldüğü gibi BRSHH’nin eksiklik ve aksaklıkları çeşitli yollardan zaten kamuoyunun bildiği gerçekler arasında yer almaktadır. Durum bu iken yalnızca meslek mensuplarının üye olabildiği ve üyelerinin yarısı BRSHH kökenli ya da halen mensubu olan bir kapalı iletişim grubunda ileri sürülmüş ve hiçbir şekilde kamuoyuna aktarılmamış görüşlerin, “kamuoyu önünde BRSHH’yi küçük düşürmek” anlamına gelmesi mümkün değildir.

Bununla birlikte, bu grupta ileri sürülen görüşler içeriği yönünden incelendiğinde de aksaklıkların, düzeltilmesi isteğiyle gündeme getirildiği, sıralanması ile yetinilmediği çözüm önerileri de içerdiği görülmektedir.

BRSHH ülkemiz yataklı ruh sağlığı hizmetlerinde en büyük işlevi üstlenmiş seçkin bir kurumumuzdur. Bütün aksaklık ve eksikliklerinin giderilmesi meslek topluluğumuzun öncelikli isteğidir. Türkiye Psikiyatri Topluluğu olarak bütün mensuplarımız ve meslek derneğimizle bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve örgütü ile birlikte etkin olarak görev almaya istekli olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Ülkemiz psikiyatri topluluğunun temsilcisi Türkiye Psikiyatri Derneği olarak meslektaşımız ve üyemiz Doç. Dr. Hüsnü Erkmen’in kapalı bir meslek iletişim ortamında yazdığı görüşleri de bu kapsamda değerlendirdiğimizi, hakkında başlatılan inceleme (ya da soruşturma) sürecinde meslek topluluğumuz ve derneğimizin yukarıda anılan görüşlerinin de dikkate alınması dileğimizi bildirmek isteriz.

Saygılarımızla

 

 

Prof. Dr. Şahika Yüksel

Genel Başkan