MYK 17 ARALIK KARARLARI AÇIKLANDI

psikiyatri.org.tr /

 

 

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 17 ARALIK 2005 MYK KARARLARI

 

1-     Dr. Hüsnü Erkmen hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Dernek görüşünün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bir mektupla bildirilmesine,

2-     Van-Muş-Bitlis-Hakkari-Ağrı Tabip Odası ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ile Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamaları görüşmek ve bir rapor hazırlamak üzere Türk Tabipleri Birliği tarafından Van’a gönderilecek heyette TPD Erzurum Şubesinden Dr. İsmet Kırpınar’ın görevlendirilmesine,

3-     Yeni TCK için Adli Psikiyatri BÇB’nin psikiyatristleri bilgilendirmek amacı ile hazırladığı kılavuzun Adli Psikiyatri BÇB’den istenerek TPD web sayfasına konmasına,

4-     İlaç Politikaları Görev Grubu’nun yeni koordinatörünün Dr. Murat Rezaki olmasına,

5-     Görev gurubu koordinatörlerinden birer dönem raporu hazırlayarak MYK’ya sunmalarının istenmesine,

6-     Silah Ruhsatı İçin Psikiyatrik Değerlendirme Görev Grubu’ndan, TPD web sayfasının halka yönelik kısmında yayımlanmak üzere bir bilgilendirme metni hazırlamalarının istenmesine,

7-     Silah Ruhsatı İçin Psikiyatrik Değerlendirme Görev Grubu’ndan, silah ruhsatı alabilmek için asgari standartları belirleyen bir rapor hazırlamalarının istenmesine, bu raporun Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, İçişleri Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine,

8-     Dr. Mustafa Sercan’ın Ulusal Ruh Sağlığı Politikası Görev Grubu koordinatörü olarak görevlendirilmesine, görev grubunun üyesi olan Dr. Can Cimilli’nin görevine devam etmesine,

9-     Asistanların Yeterlik Kurulu’na üye olmak istemeleri konusunda Asistan BÇB’den ve Yeterlik Kurulu’ndan görüş istenmesine,

10- Yeterlik Kurulu’ndaki MYK temsilciliği görevini Dr Murat Rezaki’nin Dr. Cem Atbaşoğlu’ndan devralmasına,

11- Psikofarmakoloji BÇB’nin EKT uygulamasına ilişkin bir anket hazırlamasına, anketin Ruh Sağlığı Hastanelerine, Üniversite Psikiyati AD’lere ve eğitim hastanelerine gönderilmesine, anketin incelenerek rapor halinde Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

12- Antalya Şubesi’nden, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda bir çocuk hastaya EKT uygulanması konusunun araştırılarak bir rapor hazırlamalarının ve MYK’ya göndermelerinin istenmesine,

13- TPD Kongrelerinde verilen ödüllerin TPD web sitesinde, Yahoo grubunda ve Türkiye’de yayımlanan psikiyatri dergilerinde duyurulmasına,

14- TPD 3. Olağanüstü Genel Kurulu’nun 21 Mayıs 2006’da, çoğunluk sağlanamaz ise 28 Mayıs 2006’da yapılmasına,

15- Şubelere Ulusal Psikiyatri Kongresi’nin düzenlenme ilkeleri hakkında yazılı olarak görüş sorulmasına, ilkelerin X. BS’da yapılacak MEK toplantısında tekrar tartışmaya açılmasına,

16- Türkiye Psikiyatri Bülteni’nin sahibinin TPD – MYK Genel Başkanı Dr. Şahika Yüksel olmasına, Dr. Berna Uluğ’nun Yazı İşleri Müdürlüğüne devam etmesine, Yayın Kurulu’na MYK üyeleri ile Dr. Ejder Akgün, Dr. Tolga Binbay, Dr. Hamid Boztaş, Dr. Ceren Göker Dr. Aslıhan Yapıcı ve Dr İrem Yıldız’ın dahil olmasına,

17- Psikolog Yalçın Kireçci’nin Olay TV’de katıldığı programın CD’sinin değerlendirilmek üzere İnsan Hakları ve Etik Bilimsel Çalışma Birimi Basın ve Halkla İlişkiler Alt Kurulu’na iletilmesine,

18- İzmir Şubesi’ne daire alınması için İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine ve daire alımı için İzmir Şubesi’ne Merkez tarafından bağış yapılmasına,

19- Bolu ve Denizli’de iki yeni şube açılması için gerekli hazırlıkların başlatılmasına,

20- TTB’nin Avusturya’da görevlendirilmek üzere bir psikiyatri öğretim üyesi belirlenmesini istediğinin web sayfasında duyurulmasına, ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışında Yaşayan Türkler Daire Başkanlığı’nın Almanya’daki Türkçe Bilen Psikoterapistler Derneği’ne ve Türk Alman Psikiyatri Derneği’ne yönlendirilmelerine,

21- TPD tarafından basılmış olan tedavi kılavuzlarının TPD web sayfasına konmasına,

22- Özel kurumlarda çalışan psikiyatristlerin özlük hakları ile ilgili aktif çalışma başlatılmasına,

23- Dernek kongrelerinin bildirileri için online bildiri sistemi oluşturulmasına,

24- Eski web sitesi yöneticilerinin yetkilerinin yeni MYK üyeleri ile bazı görev grubu koordinatörlerine devredilmesine,

25- Dernek merkezinde kullanılmak üzere telesekreter alınmasına;

26- 2006 WPA Kongresi’ne katılımları desteklenmek üzere şubelerden delege sayılarının üçte biri oranında aday göstermelerinin istenmesine,

27- BÇB’lerden TPD web sayfasının halka yönelik kısmında yayımlanmak üzere blgilendirme broşürleri hazırlamalarının istenmesine,

28- E-dernek şifresi alınması için başvuruda bulunulmasına,

29- Yurtdışından üye olmak isteyenlerin başvurularını hangi şubeye üye olmak istediklerini belirterek merkeze yapmalarına;

30- Dr. Berna Uluğ ile Dr. Mustafa Sercan’da bulunan Derneğe ait Turkcell hatlarının kapatılmasına ve MYK Genel Sekreteri tarafından kullanılmak üzere yeni bir Turkcell hattı alınmasına,

31- Derneğe online üye olma işleminin kaldırılmasına,

32- 15. APG – DK için MYK’dan Dr. Şeref Özer’in görevlendirilmesine,

33- X. BS – DK sekreterliğine MYK’dan Dr. Şeref Özer’in atanmasına,

34- TPD – MYK basın sözcüsünün Dr. Can Cimilli olasına,

35- XI. Bahar Sempozyumu’nun 4-7 Nisan 2007 tarihleri arasında İzmir’de yapılmasına

36- Üniversiteler ve eğitim hastanelerinde asistan eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla Yeterlik Kurulu Yeterlik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Altkurulu ve Asistan BÇB’ nin görevlendirilmesine

37- 16. APG-DK için MYK’dan Dr. Can Cimilli’nin görevlendirilmesine

 

 

oy birliği ile karar verildi.