Türkiye Psikiyatri Derneği olarak, Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesi olan Türk Tabipleri Birliği’nin yanındayız!

psikiyatri.org.tr /

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi Türkiye’de altıncı ayını geride bıraktı. Bu süre boyunca sahada zorlu şartlarda görev alan birçok sağlık çalışanının yaşam düzeni değişti, buna rağmen fedakarca çalışmaya devam etti. Ancak gelinen noktada hemen her gün COVİD-19 sebebiyle bir meslektaşımızın, bir ekip arkadaşımızın kaybını üzüntüyle öğreniyoruz. Oysa; sağlık çalışanlarının sağlıklarının korunması, başta toplum sağlığının korunması için bir gerekliliktir. 

 

Meslek örgütleri ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir yandan hasta ve hastalığın olduğu her yerde sağlık hizmetlerinin planlı sürdürülmesi için uğraşırken diğer yandan sağlık yönetiminde tükenmişliği önleyecek şekilde planlamalar yapılması ve sahada görev alanların özlük haklarının korunması, yaşanacak sorunların tespiti ve müdahale önerilerinde bulunulması için salgının ilk gününden beri çalışmaktadır. Yayınladıkları COVİD raporları, güncel açıklama ve uyarıları ile bilimsel ve toplumsal olarak birçok yöne ışık tutmaya çalışan TTB’nin salgınla mücadelede değerli katkılarının alınması ve iş birliği yapılması beklenirken, TTB’ye karşı düşmanca bir tavır sergilenmesi kabul edilemez!

 

Salgınla mücadeleyi yönetenleri birey ya da örgüt düzeyinde sağlık çalışanlarını hedef haline getiren açıklama ve tutumlara karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Salgınla ilgili ve genel sağlık hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili aksamaların görmezden gelinmesi, çözümsüz bırakılması, toplum ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmektedir. Yöneticiler tarafından yapılan gerçekçi olmayan açıklamalar toplumda salgınla ilgili hizmetler konusunda karşılanamayan beklentilere neden olmaktadır. Bu beklentilerin karşılanmamasının sorumlusu bu konuda uyarılarda bulunan, aksamalara işaret eden sağlık çalışanları değildir. 

 

Hekimler ile birlikte tüm sağlık çalışanlarının ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasının, toplumun sağlığını korumada bir gereklilik olduğunu bir kez daha hatırlatır, salgınla mücadelede bu gereklilikleri sağlamada ilk günden beri özveri ile çalışan TTB’nin yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

 

Saygılarımızla,

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu