TPD Çalışma Birimleri Koordinatör Seçimleri

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız,

Covid-19 Pandemisi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Nisan 2020’de yapılması planlanan 24. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu ve TPD Çalışma Birimleri Koordinatörlük seçimleri gerçekleştirilememiştir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Çalışma Birimleri Yönergesi'nde seçimle ilgili maddede yapılan değişiklikte 'Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumundaki toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumda izleyen bir ay içinde, salgın hastalık ve benzeri bir araya gelmenin mümkün olmadığı ya da riskli olduğu olağanüstü koşullarda geniş katılımlı toplantılar düzenlenemez ise MYK tarafından belirlenecek bir tarihte, koordinatör seçimi sanal ortamda MYK tarafından belirlenecek usulle yapılır' düzenlemesi yapılmıştır. Yönerge doğrultusunda Çalışma Birimleri Koordinatörlük seçimleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Üyesi olduğunuz çalışma birimleri içerisinden koordinatör olmayı istediğiniz bir çalışma birimi için koordinatörlük başvurunuzu 27 Ağustos 2020 tarihine kadar hacimusalar@yahoo.com e-posta adresine iletmeniz gerekmektedir. Başvurular sisteme girildikten sonra sistem oylama için 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak ve 4 Eylül saat 17:00’a kadar açık kalacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu