Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Ruh Sağlığını Güçlendirme Özet Raporu’ Türkçe yayımlandı!

psikiyatri.org.tr /

Dr. Okan Taycan ve Dr. Bülent Coşkun'un çeviri editörlüğünü üstlendiği Ruh Sağlığını Güçlendirme Özet Raporu, Dünya Sağlık Örgütü'nün hizmet verdiği tüm ülkelerin yararına sunulan bir temel belge. Rapor, “Ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz” söylemini temel alarak, önleme, tedavi ve rehabilitasyonun yanında ruh sağlığının güçlendirilmesinin olanaklarını değerlendiriyor. Ruh sağlığının güçlendirilmesi, genel anlamda sağlığın güçlendirilmesinin asli bir parçası olarak görülmeli. Ruh Sağlığını Güçlendirme Özet Raporu, TPD Yayınları'nın ilk çevrimiçi çeviri yayını olma özelliğini de taşıyor.

Kitap, kapsamı ve içeriğiyle ilgili bilgi aşağıda sunulmuştur. Tam metnine TPD Yayınları sitesinde (https://tpdyayin.psikiyatri.org.tr) çevrimiçi yayınlar sekmesinden erişebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Yayıncılık Kurulu

Ruh Sağlığını Güçlendirme: Kavramlar-Kanıtlar-Uygulamalar Özet Rapor
Çeviri Editörleri: Okan Taycan - Bülent Coşkun
Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları
Çevrimiçi Yayın Tarihi: Şubat 2020
75 syf.

 

“Ruh sağlığının güçlendirilmesi birçok insan için alışılmadık bir fikirdir. Halk sağlığı ve sağlığın güçlendirilmesi alanında çalışanlar, ruh sağlığı ve ruhsal hastalık kavramlarının kendileri için belirsiz olması nedeniyle, ruh sağlığının güçlendirilmesine yönelik olanakların farkında olmayabilirler. sağlığın güçlendirilmesine ruh sağlığı entegre edildiğinde, halk sağlığı ve sağlık güçlendirmesi için harcanan enerjinin daha verimli olarak kullanılabilmesine ve özgül yaklaşımlara sahip farklı profesyonel gruplar arasında daha iyi bir ortak anlayışın oluşmasına imkan sağlar.

Ruh sağlığı, toplumun birlikte hareket etmesiyle geliştirilebilir. Ruh sağlığının iyileştirilmesi, geniş tabanlı politika ve program gerektirmesinin yanı sıra sağlığı korumaya ve hastalığın tedavisine ilişkin özel faaliyetleri de içerir.

Halk sağlığının “Ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz” söylemi, olumlu anlamda ruh sağlığının yanında, ruhsal hastalıkları da içermektedir.

Halk sağlığının kalp sağlığı, tütün kontrolü ve diğer alanlarda kabul ettirdiği yaklaşımda olduğu üzere, “Ruh sağlığı herkesin işidir” ifadesi çok daha net bir hale gelmiştir.

Bu özet rapor şunları sunmaktadır:

  • Ruh sağlığı, ruh sağlığını güçlendirme kavramları ve ruh sağlığı ile ruhsal hastalıklar arasındaki ilişkiye yönelik bir tartışma;
  • Ruhsal hastalıkların önlenmesi ve ruhsal hastalıkları nedeniyle engelli bireylerin tedavisi ve rehabilitasyonu ile birlikte ruh sağlığının güçlendirilmesinin halk sağlığı içindeki yerine ilişkin temel yaklaşımlar;
  • Ruh sağlığını bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirmeye ilişkin farklı bakış açıları, bu alanda var olan kanıt türleri ve ruh sağlığını güçlendirme stratejilerinin geçerliliği;
  • Mümkün olan müdahale örnekleri ve çeşitli sektörlerin sorumluluğu; ve
  • çeşitli alanlarda hemen gerçekleştirilebilecek faaliyetler.