Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Seçimli Merkez Olağan Genel Kurulu

psikiyatri.org.tr /

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ 18. SEÇİMLİ MERKEZ OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI DUYURUSU

 

Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Olağan Genel Kurulu 16 Ağustos 2020 Pazar günü saat 11:00’de, İstanbul Tabip Odası’nda (Türkocağı Cad. No:9 K:2-3 Cağaloğlu-İstanbul), aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı aynı yer, saat ve gündemle 23 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu

  

GÜNDEM:

1-     Açılış

2-     Genel Kurul Divanı’nın oluşturulması;

3-     Saygı duruşu ve açılış konuşmaları;

4-     Merkez Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının; Denetleme Kurulu raporlarının okunması, tartışmaya açılması ve yönetim kurulunun aklanması;

5-     Genel Kurul kararlarının oluşturulması

a)     Yönetmeliklerde değişiklik önerileri;

b)     Tüzük değişikliği önerileri;

c)      MYK’ya taşınmaz alma ve satma konusunda yetki verilmesi;

d)     Yeni şube kurulması;

6-   Yeni Merkez Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının seçimi;

             7-   Dilek, öneriler ve kapanış.