‘Psikiyatriden Gündeme’ programına sezon arası

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği olarak ruh sağlığıyla ilgili konular ve toplumsal gündemde yer alan kimi konuların psikiyatri ve ruh sağlığı uzmanlarınca değerlendirilmesi, böylece alanda yetkin kişilerce toplumun bilgilendirilmesi amacıyla hazırladığımız “Psikiyatriden Gündeme” programları Şubat-Haziran 2020 döneminde izleyicileriyle buluştu.

Genç psikiyatri uzmanlık öğrencileri (Dr. Merve Metin, Dr. Aslı  Kayacan, Dr. Sinem Yolcu, Dr. Samet Kurnaz) tarafından sunulan program, her Pazar 19.00’da Medyascope’ta yayınlandı. Programlarla ilgili kayıtlara Türkiye Psikiyatri Derneği YouTube kanalından erişilebilmektedir. Bu dönem yayınlanan tüm programlara aşağıda yer alan linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Programın hazırlanmasında emeği geçen Dr. Merve Metin, Dr. Aslı Kayacan, Dr. Sinem Yolcu, Dr. Samet Kurnaz, Dr. İlker Küçükparlak, Doç. Dr. Serap Erdoğan Taycan’a, teknik destekleri için medyascope ekibine ve programa katılarak önemli bilgiler veren değerli konuşmacılara teşekkür eder, Eylül ayında tekrar bir arada olmayı dileriz.

Saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu

Yayınlanan program linkleri:

Doç. Dr. Fatih Öncü ile “Psikiyatride zorunlu ve istemsiz tedaviler”

Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ile “Deprem gerçeği ve deprem korkusu”

Prof. Dr. Yıldız Akvardar ile “Psikiyatrik açıdan kadınlık meseleleri”

Prof. Dr. Mustafa Sercan ile “Sağlıkta şiddet”

Prof. Dr. Raşit Tükel ile “Koronavirus salgını ve ruh sağlığımız”

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu ile “Koronavirus salgını ve yaşlılık”

Prof. Dr. Özgür Öner ile “Salgında çocuk psikolojisi”

Prof. Dr. Şebnem Pırıldar ile “Salgın ve panik bozukluğu”

Dr. Necip Çapraz ile “Sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve destek hattı”

Prof. Dr. Bülent Coşkun ile “Ruh sağlığımızı güçlendirme”

Dr. Burcu Rahşan Erim ile “Salgın ve aile içi şiddet”

Prof. Dr. Selçuk Aslan ile “Salgında uyku hijyeni”

Prof. Dr. Hakan Türkçapar ile “Salgında obsesif kompulsif bozukluk”

Prof. Dr. Berna Uluğ ile “Salgında alkol ve madde kullanım bozuklukları”

Prof. Dr. Selçuk Candansayar ile “Önyargı, ayrımcılık ve şiddet”

Doç. Dr. Didem Behice Öztop ile “Karne dönemi ve sınav kaygısı”

Doç. Dr. Tolga Binbay ile “Şizofreni”

Doç. Dr. Kadir Özdel ile “Uçuş Fobisi”

Prof. Dr. Ayşen Coşkun ile "Erken yaşta evlilik cinsel istismar mı?