Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Olgu Yönetiminde Acil ve Adli Uygulama Sorunları

psikiyatri.org.tr /