Barolarla ilgili düzenleme girişimleri üzerine

psikiyatri.org.tr /

Baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin yasa teklifi avukatların ve savunmanın temsilcisi Baroların tüm itirazlarına rağmen TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul gündemine alınmıştır. Yapılması gündemde olan değişikliğin baroların kamusal kimliğine, bağımsızlığına vereceği zarar, Barolar Birliği’nde temsilde adalete ilişkin sakıncaları uzun süredir kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Kanun teklifinin hazırlanması ve Adalet Komisyonunda görüşülmesi aşamalarında doğrudan konuyla ilgili yapıların görüşlerinin dikkate alınmaması, itiraz ve görüşlerini iletmek üzere demokratik haklarını kullanmalarının önüne geçilmesi, baskı ve şiddet uygulanması kabul edilemez.

Yapılması planlanan değişiklikler, sadece avukatların haklarıyla ilgili değil, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü etkileyeceğinden tüm toplumla ilgilidir. Kamu hizmeti gören bir tüzel kişilikle ilgili düzenlemelerin bu şekilde oldu bittiye getirilmesi Türkiye’de demokrasinin işleyişiyle ilgili endişe vericidir. Meslek Birliklerinin, Baroların, Odaların, Derneklerin demokratik toplum içindeki yeri ve işlevini kısıtlamaya yönelik her girişimin karşısında durmak, dayanışmaya ve barışa önem veren her toplum kesiminin sorumluluğudur. Biz de bu sorumluluğumuz kapsamında teklifin geri çekilmesini, Baroların taleplerini dikkate alan, toplumun adalete ulaşmasını kuvvetlendiren, demokratik değerlere uygun bir sürecin yürütülmesini talep ediyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği