TPD "Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Çalışma Koşulları Görev Grubu" kurulmuştur.

psikiyatri.org.tr /

Değerli meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere dün Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yaşanan sorunlarla ilgili bir basın açıklaması düzenlendi. Çok sayıda hastane çalışanının katıldığı bu açıklamada hastanede çalışan sağlık emekçilerinin üzerlerindeki yüke, hastane yönetimiyle ilgili yaşanan güçlüklere ve meslektaşlarımızın tükenmişliklerinin arttığına dikkat çekildi.

 

TPD olarak “Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Çalışma Koşulları” görev grubumuz kurulmuştur. İlgili hastanede yaşanan sorunlar ile ilgili bir rapor hazırlayarak, meslektaşlarımızı, sağlık bakanlığını ve tüm kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.  

 

Temel hak ve özgürlüklerle beraber hekim emeğinin gerektiği saygıyı gördüğü günlerde çalışmayı diliyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

Merkez Yönetim Kurulu