41. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİNDE ÖDÜL KAZANANLAR AÇIKLANDI

psikiyatri.org.tr /

41. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Ödül Kazananlar’ın Listesi:

 

 

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ:

Bu Ödül Lilly tarafından desteklenmektedir.

Toplam Ödül Miktarı: 5.000 $

 

1-  Birincilik Ödülü

Majör Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Beyin Yapısında İzlenen Değişiklikler

 

Ç. Eker, Ö. Kitiş, J. Faucher, E. Ozan, Ö. (Donat) Eker, F. Akdeniz, A. S. Gönül

 

2- İkincilik Ödülü

Majör Depresyon Saptanan Meme Kanseri Hastalarında İnterlökin-6 ve Hipotalamo-Pitüiter-Adrenal Eksenin Potansiyel Rolü ve Essitalopiram Tedavisine Yanıt

 

Haldun Soygür, Özden Palaoğlu, Eyüp Akarsu, Elvan Özalp, Eylem Cankurtaran, Levent Turhan, İsmail Hakkı Ayhan

 

3- Üçüncülük Ödülü (2 Ödül)

 

 

  -  Depreme Bağlı Eşikaltı Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve İlişkili Faktörler

Feride Gökben Hızlı, Nilgün Taşkıntuna, Cengiz Kılıç, Leyla Zileli, Sedat Işıklı

 

  -  Şizofreni Hastalarında Aileden Algılanan Sosyal Desteğin Yetiyitimi Düzeyleri İle İlişkisi

Nazan Aydın, İsmet Kırpınar, Elif Oral, Serkan Ersöz

 

 

ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR ÖDÜLÜ:

Bu Ödül Pfizer tarafından desteklenmektedir.

Toplam Ödül Miktarı: 4.500 YTL

 

1-  Birincilik Ödülü

Düşünce ve Dil Ölçeği Türkçe Formunun Şizofreni Hastalarında Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

 

Halis Ulaş, Köksal Alptekin, Deniz Özbay, Berna Binnur Akdede, Emre Çakır, Mevhibe Nuray Tümüklü, Selçuk Şimşek, Haluk Arkar, Yıldız Akvardar

 

 

2-  İkincilik Ödülü

Şizofreni Hastalarında Yürütücü İşlevler ve Problem Çözme Kapasitesinin Serotonin Reseptör (5HT2a, T102C) Polimorfizmiyle İlişkisi

 

Alp Üçok, Hale Alpsan, Filiz Alyanak, Pınar Kandemir, Sibel Çakır, Zekiye Çetinkaya, Güher Saruhan-Direskeneli

 

 

 

3-  Üçüncülük Ödülü

5-HT2a Reseptör Geninin T102C ve 1438G/A Polimorfizmleri ile Klozapin Tedavisine Yanıt Arası İlişki

 

Hasan Herken, M. Emin Erdal, Mesut Çetin, Ömer Barlas, Cengiz Başoğlu, Özcan Uzun, Tuba Gökdoğan

 

DUYGUDURUM ÖDÜLÜ:

Bu Ödül Organon tarafından desteklenmektedir. Toplam Ödül 4.500 YTl

 

1-  Birinci Ödül

Evidence for Theory of mind deficits in euthymic patients with bipolar disorder

 

Emre Bora, Simavi Vahip, Ali Saffet Gönül, Fisun Akdeniz, Müge Alkan, Melise Dağaltı, Ayşe Eryavuz

 

Acta Pschiatrica Scandinavica, 2005

 

2- İkinci Ödül

Elevated Serum Nitric Oxide and superoxide dismutase in euthymic bipolar patients: Impact of past episodes

 

Haluk Asuman Savaş, Hasan Serdar Gergerlioğlu, Ferah Armutçu, Hasan Herken, H. Ramazan Yılmaz, Esra Koçoğlu, Salih Selek, Hamdi Tutkun, Süleyman Salih Zoroğlu, Ömer Akyol

 

The World Journal of Biological Pschiatry, 2005

 

3- Üçüncü Ödül

Effects of antidepressant treatment on thyrotropin-releasing hormone stimulation, growth hormone response to L-Dopa, and Dexamethasone suppression tests in major depressive patients

 

Ertuğrul Eşel, Şükrü Kartalcı, Ahmet Tutuş, Tayfun Turan, Seher Sofuoğlu

 

Progress In Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry

 

 

İSMET KARACAN ÖDÜLÜ:

 

The Effect of Previous Psychotic Mood Episodes on Cognitive Impairment in Euthymic Bipolar Patients. Comparison of Psychotic, Nonpsychotic BP-I Patients with Healthy Subjects

 

Emre Bora, Simavi Vahip, Fisun Akdeniz, Ali Saffet Gönül, Ayşe Eryavuz, Melise Öğüt, Müge Alkan