Türkiye Psikiyatri Derneği Sağlık Çalışanları Ruhsal Destek Hattı

psikiyatri.org.tr /

Türkiye Psikiyatri Derneği Sağlık Çalışanları Ruhsal Destek Hattı

COVİD-19 salgının ilk günlerinden itibaren, daha önce benzer deneyimleri olan ülkelerden alınan bilgilerden ve geçmiş toplumsal travmalardaki deneyimlerden yola çıkarak sağlık çalışanlarının olağanın üzerinde bir iş yükü ile karşılaşacağı kestiriliyordu. Bunun üzerine eklenen bu salgınla ilgili bulaş riskinin yüksekliği, kişisel koruyucu donanım eksikliği ve yetersiz bilgilendirme gibi nedenlerin varlığı, sağlık çalışanlarının ruhsal olarak zorlanabileceği öngörmemizi sağlamıştı.

Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi bünyesinde tüm sağlık çalışanlarına 7/24 hizmet verecek şekilde bir danışma ve ruhsal destek hattı oluşturulmasıyla ilgili girişimlerde bulunuldu. Çok kısa sürede örgütlenen bir çalışmanın sonucunda “Türkiye Psikiyatri Derneği Sağlık Çalışanları Ruhsal Destek Hattı” 6 Nisan 2020 sabahından itibaren çalışmaya başladı. Üyelerimize yapılan çağrı sonrasında bir araya gelen iki yüze yakın gönüllü üyemiz, belirlenen ilkeler doğrultusunda bu desteği sürdürdü. Bu süreç içinde destek hattında çalışan psikiyatristlerin gruplar halinde çevrimiçi süpervizyon/danışma görüşmelerine düzenli katılmaları imkanı da sağlandı. Her meslekten, her tür sağlık kurumunda çalışan yüzlerce sağlık emekçisi bu Destek Hattı aracılığıyla yardım aldı.

Salgının başlangıcından itibaren vurguladığımız ‘dayanışma’nın en güzel örneklerinden olan Destek Hattı’nın sadece varlığıyla bile, doğrudan aramamış pek çok sağlık çalışanına, çalışanların yakınlarına ve toplum geneline iyi geldiği kanaatindeyiz. TPD’nin sergilediği bu ve benzeri dayanışma örneklerinin toplumda uzun erimli bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz.

Salgının seyriyle de ilişkili olarak gereksinimin azalması nedeniyle Destek Hattı yürütücülerinin de önerileriyle bu hizmete 31 Mayıs 2020 günü bitiminde son verilmiştir. Bu Hat konusunda emeğini ortaya koymuş tüm üyelerimize, Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi’ne ve gönüllü bir şekilde tüm süreçte teknik alt yapı ve destek sağlayan çalışanlara minnettarız.

Türkiye Psikiyatri Derneği Sağlık Çalışanları Ruhsal Destek Hattı şimdilik son bulmuş olsa da, onu üreten ve onun yeniden canlandırıp ürettiği dayanışma ruhunun Türkiye Psikiyatri Derneği çatısı altında baki olduğu inanç ve umuduyla, saygılarımızla,

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu