TPD Genç Psikiyatristler Komitesinin medya kuruluşları ve halkımıza duyurusudur

psikiyatri.org.tr /

TPD Genç Psikiyatristler Komitesinin medya kuruluşları ve halkımıza duyurusudur:

Psikiyatri, insanların acılarıyla çalışmanın zorluğu nedeniyle duygusal yıpranmışlığın yoğun yaşandığı bir branştır. Bizler tüm mesleki ünvanlarımızdan önce birer hekimiz. Sağlık alanındaki problemlerden kaçmak için değil, psikiyatri alanına olan ilgimiz sebebiyle bu alanı seçtik.

Amacımız ruhsal hastalığı olan bireyleri tedavi ederken aynı zamanda toplumsal ruh sağlığını güçlendirmek ve korumaktır. Bu nedenle özellikle televizyon programlarında, medya mensuplarının sağlık alanındaki problemler ile konuşulurken, doktorları uzmanlık alanı konusunda etiketleyen bir dil kullanmalarını kabul etmiyoruz.

Tıp fakültesi eğitimi almış her hekim değerlidir ve hiçbir branş birbirinden üstün, rahat ya da tehlikeli olarak yarıştırılamayacağı gibi, uzmanlığı olsun olmasın, uzmanlığı hangi alanda olursa olsun herhangi bir hekimlik çalışma alanının diğerleriyle karşılaştırılması yapılamaz.
 

Ruhsal sağlık olmadan fiziksel sağlıktan söz edemeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Sağlıklı günler dileriz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Genç Psikiyatristler Komitesi